Healthy Urban Living & Working

Gezonde ontwikkelingen

Hoe creëer je een gezonde woon- en werkomgeving, waarin mensen zich volop kunnen ontplooien en worden aangezet tot een actieve leefstijl? Die uitdaging staat centraal in onze ontwikkelingen. Waarbij we vanuit ons thema ‘Healthy urban living & working’ voorop lopen met gezonde concepten voor werken, wonen en winkelen. Waarbij het welzijn van bewoners en gebruikers, zeker nu, centraal staan. En die een energieke levensstijl en een langere levensverwachting stimuleren.

Health Hero Challenge

afgelopen juni is AM van start gegaan met de Health Hero Challenge waarbij vijf experts een innovatieve en praktische oplossing zijn gaan zoeken voor gezond leven in de stad.

Voorzien in primaire levensbehoeften

Het serieus nemen van de gezonde levensstijl van mensen is niet alleen het omarmen van vitaliteitsprogramma’s, maar is ook het creëren van een omgeving waarin mensen gezond blijven: fysiek, sociaal en mentaal. De gebouwde omgeving is onderdeel van de oplossing. Een gebouwde omgeving is pas gezond als die voorziet in de primaire levensbehoeften, namelijk het zorgdragen voor veiligheid, het stimuleren van sociale cohesie, een gezonde levensstijl faciliteert en een plek is waar mensen zichzelf kunnen ontplooien. De Rijksoverheid onderschrijft het effect van een gezonde gebouwde omgeving op de economie en onderzoekt hoe dit te borgen in bijvoorbeeld de omgevingswet. Ook lokale overheden zien het belang bij een gezonde en leefbare stad. Zij ervaren namelijk direct de gevolgen indien hier de nadruk op komt: minder zorg, hogere attractiewaarde voor inwoners, bedrijven en bezoekers en meer saamhorigheid.

Healthy urban living & working volgens AM

AM staat synoniem voor kwaliteit van wonen, werken en winkelen. Wij creëren nieuwe leefomgevingen en herontwikkelen verouderde kantoorparken en bedrijventerreinen tot multifunctionele gebieden. En realiseren gezonde gebouwen om te werken en te winkelen. Een gezondere omgeving die kan leiden tot een langere levensverwachting. In mooie en onderscheidende projecten zoals
kantoorgebouw Helix Leidsche Rijn, Utrecht, het Bajeskwartier in Amsterdam en het World Trade Center (WTC) Utrecht laten we zien dat we niet alleen een visie hebben, maar deze ook concreet weten te vertalen. Zonder dat het ten koste gaat van de betaalbaarheid.

Onafhankelijke certificering voor gebouwen en gebieden waar aandacht is voor Lucht, Water, Voeding, Licht, Bewegen, Comfort en Mindfullness, conform de WELL Building Standard, is daarbij voor ons vanzelfsprekend. Kantoorgebouw Helix wordt bijvoorbeeld opgeleverd met het WELL Gold certificaat.

Vijf kernthema’s

Healthy urban living & working is één van de vijf kernthema’s aan de hand waarvan AM invulling geeft aan haar missie. De andere vier zijn: Stad- en gebiedmaker, Gedurfde duurzaamheid, Inclusieve stad en Gelukkig leven. Wij leggen de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling. De vijf kernthema’s vormen daarbij het inspirerende uitgangspunt voor onszelf en onze partners. Zo blijven we elkaar uitdagen om te komen tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren. Inspiring Space!

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2020