Move to climate positivity

In onze gebiedsontwikkelingen gaan we tot het uiterste om de aarde zo min mogelijk te belasten. We spelen in op het huidige én het toekomstige klimaat. We kiezen voor hernieuwbare energie, voor circulariteit als vaste waarde en voor slimme oplossingen die de wereld mooier maken. Niet energie besparen, maar energie leveren. Altijd meer geven dan nemen in het belang van de volgende generatie.

Onze ambitie: klimaatpositief in 2035

Hoe kun je als gebiedsontwikkelaar werken aan een positieve klimaatimpact? Het is voor ons één van dé centrale vraagstukken. We hebben een duidelijke stip op de horizon gezet: in 2035 ontwikkelen we klimaatpositief.


Duurzaamheidsstrategie

De opgave om onze leefomgeving te verduurzamen is groot en complex. Gebiedsontwikkeling biedt een kans om tot vernieuwende, integrale oplossingen te komen voor duurzame, bereikbare en klimaatbestendige wijken en steden. AM werkt samen met uiteenlopende partijen aan vernieuwende en schaalbare oplossingen voor gebieden. Dat doen we op de duurzaamheidsdoelen energietransitie, circulair ontwikkelen, klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit en de eindgebruiker.