Publicatie

Impact Report 2023

18 april 2024

De publicatie van ons allereerste Impact Report is een mijlpaal op onze weg naar duurzame gebiedsontwikkeling. Het fungeert als nulmeting. Op deze manier identificeren we waar actie nodig is richting onze ambitieuze doelstellingen voor 2035. We betrekken onze ketenpartners bij de impactdoelstellingen die AM stelt.

Als toonaangevende en maatschappelijk gedreven gebiedsontwikkelaar zijn we erop gebrand om een bijdrage te leveren aan het oplossen van actuele en urgente maatschappelijke vraagstukken. Die vraagstukken hebben wij ondergebracht in drie impactthema’s die als leidraad dienen voor ons werk en de keuzen die we daarin maken.

Het thema Move to climate positivity gaat over onze ambitie om in 2035 klimaatpositief te ontwikkelen. Hieronder vallen onderwerpen zoals de energietransitie, duurzame mobiliteit, circulariteit en biodiversiteit. Bij het thema Create social impact gaat het bijvoorbeeld over het creëren van betaalbare woningen, het zorgen voor community engagement, het creëren van sociale interactie en placemaking, waarbij we in de tijdelijke fase in aanloop naar de bouw van een buurt al activiteiten neerzetten die verbinding en betrokkenheid stimuleren in de omgeving. Tot slot omvat het impactthema Design for wellbeing alles wat we doen om het mentale welzijn en de fysieke gezondheid van bewoners en gebruikers te bevorderen.

Lees het AM Impact Report 2023 hier of download de publicatie onderaan deze pagina.