Nieuws

AM, Gemeente Zaanstad en Rochdale bekrachtigen afspraken rond de ontwikkeling van Hilko

28 maart 2024

Op de plek van de voormalige zeepfabriek Hilko en de verffabriek Evert Koning, gaan gebiedsontwikkelaar AM, de gemeente Zaanstad en Rochdale de komende jaren de nieuwe wijk Hilko ontwikkelen. Vanwege de cultuurhistorische waarde zullen de zeepziederij, het kantoor en de oude schoorsteen van de voormalige zeepfabriek voor Zaanstad behouden blijven. Gemeente Zaanstad, woningstichting Rochdale en gebiedsontwikkelaar AM bekrachtigden gemaakte afspraken door een anterieure overeenkomst te tekenen.

Wethouder Wessel Breunesse: “Naast 116 woningen wordt er een groene plek aan de Zaan gecreëerd, waar buren en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Fijn wonen en werken in een aantrekkelijke nieuwe wijk aan de Zaan is met deze ondertekening weer een stap dichterbij gekomen.”

De nieuwe wijk Hilko is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Kogerveldwijk en de transformatie van de Boerejonkerbuurt. Van de 116 geplande woningen wordt 24% sociale huur, 16% betaalbare koop en 60% vrije sector (huur/koop). Voor de totale gebiedsontwikkeling Boerejonkerbuurt is de verdeling van het woonprogramma inclusief Hilko: 45% sociale huur en 35% middenkoop en -huur.

Tamar Steenbergen, adjunct directeur AM Noordwest: “Het is mooi om te zien dat we nu na een periode van plannen maken het gebied concreet een nieuwe invulling kunnen gaan geven. Dat is mede te danken aan de uitstekende samenwerking met alle partijen in het gebied en de gemeente. Hilko wordt, ook voor de huidige bewoners, een prachtige nieuwe woonwijk met veel aandacht voor duurzaamheid.”

Klaar voor de toekomst

Bij de transformatie van de Kogerveldwijk, waar Hilko onderdeel van uitmaakt, wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Alle nieuwe woningen wekken straks energie op voor eigen gebruik en de gehele wijk is in de toekomst klimaatadaptief. Dat betekent dat wateroverlast en hittestress zo veel als mogelijk wordt voorkomen. Ook is duurzame mobiliteit met deelauto’s, -(bak)fietsen en – scooters een belangrijk onderdeel van het plan.

Eric Nagengast, directeur Vastgoed Rochdale: ‘Hilko wordt een leuke, gevarieerde wijk, gebouwd met behoud van karakteristieke elementen die herinneren aan het Zaandam van weleer. Rochdale draagt daar graag zijn steentje aan bij. Wij zorgen ervoor dat een kwart van de woningen sociale huur wordt. Zo blijft betaalbaar wonen hier mogelijk, ook op deze fraaie plek aan de Zaan.’