Gebiedsontwikkeling

Als gebiedsontwikkelaar hebben een rol als verbinder en regisseur om met diverse partners zoals overheden, (toekomstige) bewoners, ondernemers en architecten, een passend gebiedsconcept te ontwikkelen en te realiseren. Gebieden waar mensen plezierig wonen, werken, recreëren en verblijven.

Integrale aanpak

Vanuit een integrale en grootschalige aanpak zijn wij in staat om vraagstukken op een hoger niveau aan te pakken. Dat gaat verder dan gebouwen en huizen. Het gaat ook over werkgelegenheid, gezondheid, natuur, energie en vervoer. Hierdoor ontstaan gebieden die door hun hoogwaardige kwaliteit duurzaam zijn en lang mee gaan.

Op zoek naar het DNA van de plek

Wij zijn erop gericht gebieden te ontwikkelen die van hoge kwaliteit zijn en op lange termijn hun waarde behouden. De weg hiernaartoe verloopt via een dynamisch proces, waarbij we met diverse belanghebbenden een gezamenlijk DNA voor het gebied ontwikkelen. Dit DNA is de leidraad gedurende het gehele ontwikkelproces.

AM Lab

Het gebieds-DNA is de basis voor een sterke, onderscheidende en door iedereen gedragen gebiedsvisie. De opstalontwikkeling is hier vervolgens als onderdeel ondersteunend aan, naast andere verbindende elementen. Denk daarbij aan mobiliteit en duurzaamheid, naast andere lokale en landelijke issues die specifiek relevant zijn voor de plek.

In het AM Lab zijn in house disciplines zoals gebiedsmarketing, conceptontwikkeling en gebieds- en planeconomie, gebundeld. Hierdoor zijn we in staat om op een integrale wijze tot vernieuwde ideeën, concepten en plannen te komen.

Mixed use

In onze programma’s voor bestaande en nieuwe gebieden mengen we steeds vaker verschillende functies. Wonen, werken, winkelen en recreëren lopen door elkaar heen en versterken elkaar wanneer ze in een gebied worden samengebracht.

AM is thuis in alle aspecten die met eigentijds leven samenhangen. Zelfs binnen gebouwen brengt AM vaak uiteenlopende functies en doelgroepen onder. Door de mix – ook met aanvullende voorzieningen en services – ontstaat er kruisbestuiving en daardoor unieke concepten. Doordat wij nauwe banden onderhouden met bewoners, ondernemers, retailers en maatschappelijke organisaties weet AM functiemenging in te zetten om gebieden een geheel eigen signatuur mee te geven.