Publicatie

Klimaatwaaier

3 april 2024

De Klimaatwaaier is een bundeling van praktische maatregelen om gebieden en gebouwen gezond en weerbaar te maken tegen de uitdagingen van een veranderend klimaat. De gids biedt een overzicht van 22 maatregelen op de thema’s hitte, wateroverlast door neerslag, droogte en overstroming. De klimaatwaaier is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen AM, BAM Wonen en BAM Advies & Engineering.

De Klimaatwaaier dient niet alleen als praktisch instrument voor onze projecten, maar ook als gespreksstarter met opdrachtgevers. Het stelt ons in staat om te laten zien welke concrete stappen we nemen op het gebied van klimaatadaptatie.