Impactthema’s

AM opereert vanuit een sterke maatschappelijke gedrevenheid. Maatschappelijke vraagstukken zijn geen abstracte opgaven, maar concrete vragen van mensen. Als gebiedsontwikkelaar werken we actief aan oplossingen voor actuele, urgente vraagstukken. Die actuele en urgente vraagstukken hebben wij ondergebracht in drie impactthema’s die als leidraad dienen voor ons werk.

Move to climate positivity

In onze gebiedsontwikkelingen gaan we tot het uiterste om de aarde zo min mogelijk te belasten. We spelen in op het huidige én het toekomstige klimaat. We kiezen voor hernieuwbare energie, voor circulariteit als vaste waarde en voor slimme oplossingen die de wereld mooier maken. Niet energie besparen, maar energie leveren. Altijd meer geven dan nemen in het belang van de volgende generatie.

Design for wellbeing

Met doordachte keuzes voegen wij gezonde jaren toe aan de levens van bewoners en gebiedsgebruikers. We creëren een verantwoorde, vitale omgeving die jong en oud uitnodigt om in beweging te komen en het beste uit zichzelf te halen. Met alle ruimte om zelf de balans te bepalen en werkelijk tot rust te komen. Om volop van het leven te genieten. We ontwikkelen concepten waarbij het welzijn van bewoners en gebruikers centraal staan. We opereren hierbij op drie niveau’s, namelijk onze drie G’s, die leiden naar gezondere mensen in gezonde gebouwen. Dit zijn het Gebouw, het Gebied en het Gedrag.

Create social impact

Wij richten ons op alle mensen van de samenleving. Mensen met uiteenlopende belangen die allemaal een eigen droom hebben. Als gebiedsontwikkelaar creëren we ruimte voor welzijn en geluk: thuis, op het werk, winkelend of ontspannend. Een mooie, veilige omgeving met woningen voor ieders budget. En aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen waarin een gemeenschap groeit omdat iedereen zich welkom weet.

Panorama 2050

De wereld van gebiedsmakers is volop in beweging in een dynamisch en steeds integraler wordend krachtenveld. Met ons panorAMa 2050 schetsen we de toekomst van gebiedsontwikkeling en met onze drie impactthema's als leidraad geven we daar invulling aan. PanorAMa 2050 is een speelse verkenning van de toekomst van gebiedsontwikkeling, gebouwd op de kennis van nu. Het is ontwikkeld op basis van trendonderzoek, interviews en creatieve workshops met het team van AM.