In Amstelveen werkt AM aan het project Hollandse Meesters. Een duurzaam gebouw met meer dan 300 koop- en huurwoningen en een commerciële ruimte. Het gebouw bestaat uit een gescheiden koop- en huurdeel van 15 en 17 verdiepingen, met een deels ondergrondse parkeergarage. Zoals de schilderijen van Hollandse meesters uniek zijn, heeft ook dit gebouw iets unieks. Het is het eerste woongebouw in Nederland dat ontwikkeld wordt volgens de richtlijnen van WELL. Een primeur dus! WELL is een internationale certificeringsmethode voor gezondheid en welzijn van gebouwen. Robin Meijer, projectontwikkelaar bij AM, legt uit wat erbij komt kijken om te voldoen aan de standaard van WELL.

Het International WELL Building Institute (IWBI) is een wereldwijd opererende organisatie die gebouwen beoordeelt op het vlak van gezondheid en welzijn. Robin: “Het IWBI heeft onderzocht welke elementen van een gebouw hieraan bijdragen. De kwaliteit van lucht, licht en water is meetbaar. Een ontwerp van een gebouw kan mensen stimuleren om te bewegen, energie geven, in verbinding brengen, inspireren en zelfs een goede nachtrust bevorderen. Al deze kennis heeft IWBI omgezet naar een praktisch scoresysteem, gericht op de gezondheid van de gebruiker. Een lijst met allerlei punten waarop je de gezondheid en het welzijn van de bewoners in het gebouw kunt bevorderen.’’

Tastbaar maken

De WELL-certificering was tot nu toe alleen beschikbaar voor kantoren. Zo is het AM-kantoor in Utrecht WELL-gecertificeerd en zijn de meeste kantoren die AM ontwikkelt dit ook. Voor woongebouwen is dit compleet nieuw. Zowel AM als de afnemer van de huurwoningen, Redevco, waren gemotiveerd om voor het project Hollandse Meesters aan de slag te gaan met WELL. Robin: “Het past bij onze bedrijfsfilosofie. ‘Design for wellbeing’ is een van onze drie impactthema’s. Als gebiedsontwikkelaar hebben we invloed op de toekomst van Nederland. We zien het als onze verantwoordelijkheid om gebieden te creëren waarin mensen zich kunnen ontplooien en die aanzetten tot een actieve leefstijl. Dankzij een certificering als WELL laten we zien dat we dit niet alleen roepen, maar ook in de praktijk brengen. Dat maakt het tastbaar.’’ In eerste instantie bleek het toepassen van een certificeringsmethodiek van kantoren op een woongebouw een grote uitdaging. Robin: “Tegen het einde van vorig jaar kondigde het IWBI bij ons aan dat ze van start wilden gaan met het WELL for Residential-programma. Dat kwam perfect uit, want dat betekende dat de beoordelingspunten al door het IWBI waren afgestemd op woongebouwen en daar konden we meteen mee aan de slag. De lijst met punten waarop het gebouw punten scoort, bestaat uit zaken als licht-, lucht- en waterkwaliteit, de nabijheid van een speeltuin, wandel- en fietspaden of een OV-knooppunt en bijvoorbeeld de nabijheid van een groenvoorziening. Door ons aan het WELL for Residential-programma te committeren is Hollandse Meesters in Nederland het allereerste woongebouw dat volgens deze WELL-richtlijnen ontwikkeld wordt en een van de eerste projecten wereldwijd. Daar zijn we ontzettend trots op en we hopen dat vele gebouwen zullen volgen.”

We zien het als onze verantwoordelijkheid om gebieden te creëren waarin mensen zich kunnen ontplooien en die aanzetten tot een actieve leefstijl.

Alle partijen meenemen in het proces

Zo’n lijst met beoordelingspunten klinkt misschien simpel. Je voert wat punten door en je bent klaar. Maar zo is het niet, legt Robin uit: “Voor elk aspect van het gebouw is wel een WELL-eis. Om voldoende punten te scoren moet iedereen meewerken en meedenken: van de interieurontwerper tot de installatieadviseur, van de architect en interieurontwerper tot de bouwer, maar natuurlijk ook Redevco.” Daarbij is het volgens Robin belangrijk om de neuzen dezelfde kant op de krijgen. “Het is voor iedereen nieuw. Daarom nemen we alle partijen mee in het proces. Hoe eerder we ze erbij betrekken, hoe beter. We leggen vanaf het begin af aan uit wat we doen en waarom we het doen. Gelukkig willen onze partners en de aannemer zich ook ontwikkelen op dit gebied en zijn ze gewillig om zaken met ons uit te zoeken. Uiteindelijk moeten we voor elke eis op de lijst samen bekijken of het haalbaar is, want sommige punten zijn lastig of zelfs niet uitvoerbaar. Bij andere punten draait het om een afweging die je moet maken: “Zo kun je bijvoorbeeld voor één specifieke eis van de luchtkwaliteit maximaal vier punten scoren. Dit vraagt dan wel verregaande aanpassingen in het ventilatiesysteem. De WELL-eisen zijn zo opgebouwd dat je met minder grote aanpassingen wel bijdraagt aan de kwaliteit, maar daar dan niet de maximale punten voor krijgt. Zo zoeken we alles uit met onze partners en maken op basis daarvan steeds de balans op om tot het maximale resultaat te komen.”

Een groot verschil voor de bewoner

Behalve het realiseren van verschillende technische aspecten in het gebouw is er als groenvoorziening voor Hollandse Meesters een binnentuin ontworpen en op de zesde verdieping een daktuin. Deze tuinen zijn toegankelijk voor alle bewoners. “Zo realiseren we op alle vlakken van het gebouw pluspunten, die samen een groot verschil maken voor de bewoners.” Robin benadrukt dat hij nog niet met zekerheid kan zeggen of het gebouw ook echt de WELL-certificering krijgt. “De bouw gaat binnenkort beginnen, dus alles is uitgedacht, maar sommige zaken weten we pas bij de oplevering. Dan wordt gecheckt of bijvoorbeeld de lucht- en waterkwaliteit inderdaad de beoogde kwaliteit hebben. Tot die tijd kunnen we nog niet 100% garanderen dat het gebouw daadwerkelijk het WELL-certificaat krijgt, maar we doen er in de voorbereiding alles aan om het certificaat te halen!”

Impact maken in volgende projecten

Robin is persoonlijk gedreven om op het gebied van gezondheid impact te blijven maken in zijn werk: “Ik ben een sportief persoon en ik geloof dat fysiek en mentaal gezond zijn het fundament is van alles wat je doet. Ik vind het mooi om hier in mijn werk aan bij te kunnen dragen en om erover mee te denken.” De ervaring die Robin bij de ontwikkeling van dit project opdoet is van grote waarde voor toekomstige projecten. “De volgende keer wanneer AM een woongebouw ontwikkelt volgens de richtlijnen van WELL, profiteren we van alles wat we nu al hebben uitgezocht. Die kennis deel ik natuurlijk graag met mijn collega’s.”