Design for wellbeing

Met doordachte keuzes voegen wij gezonde jaren toe aan de levens van bewoners en gebiedsgebruikers. We creëren een verantwoorde, vitale omgeving die jong en oud uitnodigt om in beweging te komen en het beste uit zichzelf te halen. Met alle ruimte om zelf de balans te bepalen en werkelijk tot rust te komen. Om volop van het leven te genieten.

In onze ontwikkelingen staan het creëren van een gezonde woon- en werkomgeving centraal. We ontwikkelen een omgeving waarin mensen zich volop kunnen ontplooien en die aanzet tot een actieve leefstijl. We ontwikkelen concepten waarbij het welzijn van bewoners en gebruikers centraal staan. AM opereert hier op drie niveau’s. Onze drie G’s, die leiden naar gezondere mensen in gezonde gebouwen. Dit zijn het Gebouw, het Gebied en het Gedrag.


Het gebouw

Allereerst moet het gebouw zelf gezond zijn. Denk hierbij aan het vermijden van het gebruik van toxische materialen, maar ook aan voldoende daglicht, een gezond binnenklimaat en aandacht voor akoestiek. AM levert standaard hoge kwaliteit, bouwbesluit overschrijdend, met een gezonde bewoner of medewerker als doel.

AM is als founding partner van het Blue Building institute betrokken bij de verdere ontwikkeling van de WELL Building Standard. Deze systematiek is dé standaard op het gebied van gezonde gebouwen. De WELL Building standard is voor ons leidend in de ontwikkeling van onze gebouwen. Zo worden al onze kantoren standaard voorzien van een WELL certificaat en worden onze woongebouwen getoetst aan de technische eisen van WELL.

Uiteraard is ook ons eigen AM-kantoor WELL gecertificeerd en is daarmee het eerste bestaande kantoor in Nederland dat dit certificaat heeft bereikt.


Het gebied
AM is als gebiedsontwikkelaar aan zet als het gaat om het ontwikkelen van inspirerende en duurzame leefomgevingen. In deze gebieden is de interactie tussen de gebouwen van belang en uiteraard ook de programmering en de context van dit gebied en haar omgeving. Om ervoor te zorgen dat ook het gebied bijdraagt aan de gezondheid van haar gebruikers is samen met de Hogeschool van Amsterdam de Health Impact Assessment ontwikkeld. Dit instrument helpt ontwikkelaars om gebieden leefbaar te ontwerpen, met ruimte voor (sociale) interactie en waarbij beweging wordt gestimuleerd. Dit resulteert in een fijn en prettig gebied om te verblijven, ontmoeten en je te verplaatsen, uiteraard het liefst op de fiets of lopend.


Het gedrag

Wij vinden het van groot belang om bij te dragen aan de gezonde levensstijl van mensen. Als gebiedsontwikkelaar heeft AM invloed in het creëren van een omgeving waarin mensen gezond blijven: fysiek, sociaal en mentaal. De gebouwde omgeving is onderdeel van de oplossing. Een gebouwde omgeving is pas gezond als die voorziet in de primaire levensbehoeften, namelijk het zorgdragen voor veiligheid, het stimuleren van sociale cohesie, een gezonde levensstijl faciliteert en een plek is waar mensen zichzelf kunnen ontplooien.


 

AM & Hartstichting bundelen krachten voor gezonde gebiedsontwikkelingen

Als buurten in Nederland een stuk gezonder zouden zijn, gebieden met gezonde gebouwen waar volop ruimte is om te bewegen en waar gezonde voeding eerder regel is dan uitzondering, dan zouden we de toenemende druk op de zorg enorm kunnen verlichten. Gebiedsontwikkelaar AM en de Hartstichting werken intensief samen om dit te realiseren. 

Lees verder


AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media