Create social impact

Wij richten ons op alle mensen van de samenleving. Mensen met uiteenlopende belangen die allemaal een eigen droom hebben. Als gebiedsontwikkelaar creëren we ruimte voor welzijn en geluk: thuis, op het werk, winkelend of ontspannend. Een mooie, veilige omgeving met woningen voor ieders budget. En aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen waarin een gemeenschap groeit omdat iedereen zich welkom weet.

De stad moet bereikbaar zijn voor iedereen. Leefbaar en aantrekkelijk. Een stad waar ook gezinnen met kinderen kunnen genieten van het dynamische stedelijke leven. En die ook haalbaar en betaalbaar blijft voor jongeren en starters.

Met onze ontwikkelingen dagen we onszelf en onze partners uit om ruimte te creëren voor iedereen. Door samen de juiste ingrediënten te kiezen en plekken te creëren waarmee mensen zich kunnen identificeren, maken we een stad voor iedereen. Want, als mensen zich verbonden voelen met een stad, leeft een stad.
Gemeenten, bewoners, ondernemers en ontwikkelaars zullen concrete stappen moeten zetten om dit samen te realiseren. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is, dat we voldoende ruimte creëren voor uiteenlopende groepen. Want variatie en differentiatie zijn onmisbaar voor een leefbare, inclusieve stad.

Ruimtelijke voorwaarden voor sociale cohesie

De leefomgeving is van grote invloed op het welzijn van bewoners. We vinden het daarom belangrijk om die te behouden of verbeteren, voor huidige en toekomstige generaties. We noemen dit Social Impact. Een essentieel onderdeel daarvan is sociale cohesie. We onderzochten daarom met onderzoeksbureau Veldacademie en Professor Machiel van Dorst de ruimtelijke (ontwerp)voorwaarden voor sociale cohesie

Lees de publicatie

AM en Jantje Beton maken Nederland speelvriendelijker

Buitenspelen is belangrijk voor kinderen. Met dat idee in het achterhoofd werd AM-KIDS opgezet. Voor de inrichting van het openbaar gebied  hebben we de handen ineen geslagen met Jantje Beton. Samen strijden we voor een speelvriendelijker Nederland. We betrekken kinderen bij onze ontwikkelingen. Met name in het vormgeven van de leefomgeving, omdat bewoners daar hun tevredenheid veelal uithalen. Kinderen vormen een belangrijk onderdeel van het gezin. Als zij gelukkig zijn, zijn de ouders dat ook.

Lees meer over de samenwerking met Jantje Beton


AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media