Kraanbolwerk

  • Start 2002
  • Oplevering 2030

Hoe een voormalig binnenstedelijke bedrijfslocatie op de stadskroon wordt omgebouwd tot een hoogwaardig woongebied. AM en de gemeente Zwolle werken nauw samen om van Kraanbolwerk een succes te maken. En dat lukt: de eerste woningen zijn inmiddels opgeleverd en verrijken het wonen in Zwolle.

Interactie met de bevolking heeft een belangrijke rol gespeeld in de planontwikkeling. Zo werd bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan en de gewenste beeldkwaliteit de klankbordgroep, bestaande uit omwonenden en belanghebbenden, betrokken en werden potentiële kopers al in de schetsfase gevraagd naar hun wensen en ideeën. Ook werd via de gemeentelijke website gepeild onder Zwollenaren wat men van de plannen vond. De locatie kent een rijke historie van bolwerk naar handelskade naar bedrijventerrein. De voorgevel vormt in het nieuwe plan de poort naar een centraal gelegen pleintje waar aan wordt gewoond. Het stelsel aan fijnmazige steegjes en intieme pleintjes geven het gebied een intiem karakter en toont verschillende uitzichten op de stad. Met bijdragen van Rijk, provincie en gemeente kon onder meer de sanering van het terrein worden bekostigd.

Ligging op de kaart

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2020