Hoog Dalem

Stad aan twee rivieren, de Merwede en de Linge. Gorinchem is een geliefde plek om te wonen en de woongebieden mogen zich in veel belangstelling verheugen. Hoog Dalem is de meest recente uitbreiding, met een ontwerp dat geïnspireerd is op de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

De gemeente heeft voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van Hoog Dalem gekozen voor een verweving van stad en land. De huidige open oost-west structuur van het plangebied blijft hierbij gehandhaafd. Voornaamste kenmerk van het bebouwingsprincipe zijn twee bebouwingslinten met hieraan diverse woonclusters. Deze woonclusters worden van elkaar gescheiden door groen en water. Door de bebouwing op deze wijze te concentreren, houdt de omgeving een groen en waterrijk karakter. Bij de ontwikkeling wordt ingespeeld op de karakteristieken van de voormalige Hollandse Waterlinie, waar de locatie deel van uitmaakt. Door de woningen op ‘eilanden’ te concentreren wordt het principe van de waterlinie zichtbaar: hogere delen omringd door groen en water. Daarnaast wordt de waterlinie gebruikt als inspiratie bij de ontwikkeling van de woningen in de verschillende deelgebieden.

Ontmoetingsplek

Ook winkelcentrum Hoog Dalem maakt integraal deel uit van deze aanpak. Het ontwerp is geïnspireerd op een fort van de Hollandse Waterlinie, maar herbergt alle functies die van een hedendaags wijkwinkelcentrum verwacht mogen worden. Het winkelcentrum ligt centraal in Hoog Dalem en heeft volop parkeergelegenheid. Er komen onder andere twee supermarkten, diverse dagwinkels en horecagelegenheden, gesitueerd aan een gezellige binnenstraat en een plein. Daarmee wordt dit winkelcentrum tevens een ontmoetingsplek voor de bewoners van Hoog Dalem en omstreken.

Ligging op de kaart

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2018