Eleven Square

Het Arenapark, het nog te ontwikkelen kavel aan de Arenaboulevard in Amsterdam Zuidoost, wordt ontwikkeld tot een Urban Interactive District (UID). Dit gebeurt door de ontwikkelcombinatie OMC, waar AM deel van uitmaakt.

Het gebied van 2,5 hectare vormt straks een district met woningen, kantoren, retail, food & beverage, een theater en een hotel. Veel aandacht is besteed aan de stedenbouwkundige inpassing in het weefsel van het bestaande Arena-gebied. Vier clusters bestaande uit 9 bouwblokken vormen aantrekkelijke straten en pleinen waar bewoners, gebruikers en bezoekers elkaar ontmoeten.

Zowel programmatisch, als in fysieke zin maakt UID verbinding met de directe omgeving en versterkt daarmee de stedelijke dynamiek van heel ArenAPoort. Met de mix aan functies wordt de positie van Amsterdam ArenAPoort op het gebied van entertainment versterkt; door de bestaande grote leisurefuncties aan te vullen met kleinere leisurefuncties, horeca, retail en stedelijke voorzieningen ontstaat gedurende de hele week een levendig district.

De toevoeging van enkele honderden woningen vormt een welkome toevoeging voor de stad om aan de huidige grote woningvraag tegemoet te komen. De woningen zijn vooral bedoeld voor starters op de woningmarkt.

Ligging op de kaart

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media