Inclusieve stad

Plekken waarmee mensen zich verbonden voelen.

Hoe creëer en behoud je een aantrekkelijke, diverse stad? Een stad waar iedereen zich thuis voelt. Die inspireert, verbindt en uitnodigt tot ontmoetingen? Een leefbare stad die bereikbaar blijft voor iedereen. Zelfs op plekken waar je het absoluut niet verwacht, zoals de Amsterdamse Zuidas.

AM doet ‘t. Ook op de Zuidas. Samen met Equity Estate maken we hier ons thema Inclusieve stad waar in Crossover, een dynamisch, stoer gebouw waar starters op de woningmarkt en ondernemers betaalbare ruimte vinden om te wonen en te werken. Met Crossover dagen we onszelf en onze partners uit om ruimte te creëren voor iedereen. Want door de juiste ingrediënten te kiezen en plekken te creëren waarmee mensen zich kunnen identificeren, maken we een stad voor iedereen. Want als mensen zich verbonden voelen met een stad, leeft een stad.

Het begint met elkaar leren kennen

Het helpt daarbij, als we de omgeving zodanig inrichten, dat je makkelijk mensen leert kennen met een andere achtergrond of leefwijze. Als we wijken en mensen de kans geven zichzelf te organiseren. De inclusieve stad is geen abstract gegeven, maar een continu proces van afwegingen en keuzes maken. Door een goede mix creëren we ruimte voor spontaniteit en verrassende ontmoetingen.

Dat is een uitdaging voor iedereen. Gemeenten, corporaties, bewoners, beleggers, ondernemers en ontwikkelaars kunnen samen concrete stappen zetten om dit te realiseren. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is, dat we voldoende ruimte creëren voor uiteenlopende groepen. Want variatie en differentiatie zijn onmisbaar voor een leefbare stad.

De Inclusieve stad volgens AM

Door de bovenstaande uitdagingen in het hart van ons proces te plaatsen, ontwikkelen we nieuwe woon- en werkconcepten zoals Crossover. Een gezond, multifunctioneel gebouw dat laat zien dat inclusiviteit vooral betekent: plekken ontwikkelen waar een mix van functies zorgt voor nieuwe dynamiek en levendigheid. Een plek waar mensen zich thuis voelen en gelukkig leven.

Met Crossover verbreden we onze vooruitstrevendheid door de buurt nog beter te leren kennen, eigenaarschap te bevorderen, waar nodig functies toe te voegen en ons meer te richten op de betekenis van een plek voor de stad. We dagen gemeenten en betrokken burgers uit om samen met ons de stad te maken. Crossover is bovendien een gebouw dat voldoet aan de WELL Building Standard en aan BREAAM-NL Outstanding.

Vijf kernthema’s

Inclusieve stad is één van de vijf kernthema’s aan de hand waarvan AM invulling geeft aan haar missie. De andere vier zijn: Healthy Urban Living & Working, Stad- en gebiedmaker, Gedurfde duurzaamheid en Gelukkig leven. Wij leggen de lat hoog als het gaat om gebieds- en vastgoedontwikkeling. De vijf kernthema’s vormen daarbij het inspirerende uitgangspunt voor onszelf en onze partners. Zo blijven we elkaar uitdagen om te komen tot nieuwe oplossingen, die passen bij onze missie: de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee de kwaliteit van leven verbeteren. Inspiring Space!

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022