Panorama 2050

De wereld van gebiedsmakers is volop in beweging in een dynamisch en steeds integraler wordend krachtenveld. Met ons panorAMa 2050 schetsen we de toekomst van gebiedsontwikkeling en met onze drie impactthema’s als leidraad geven we daar invulling aan. PanorAMa 2050 is een speelse verkenning van de toekomst van gebiedsontwikkeling, gebouwd op de kennis van nu. Het is ontwikkeld op basis van trendonderzoek, interviews en creatieve workshops met het team van AM.

Met de methodes en strategieën die we nú al op de radar hebben, is het mogelijk om de contouren te schetsen van de leefomgeving in 2050. In deze digitale applicatie zijn huidige ideeën over de toekomst van de ontwikkelsector en de leefomgeving samengevoegd tot één kleurrijk beeld. In dat beeld zijn drie verhaallijnen te ontdekken: move to climate positivitydesign for wellbeing en create social impact. Onze drie impactthema’s.