Gebiedsontwikkelaar met een missie

AM is een maatschappelijk gedreven gebiedsontwikkelaar. Volgens directievoorzitter Ronald Huikeshoven is dat niet iets dat we zomaar roepen. Impact maken op de samenleving is wat de mensen in onze organisatie motiveert. Het bewijs daarvoor is tastbaar aanwezig in onze projecten. We zeggen niet voor niets dat het in ons DNA zit.

Al jaren heeft AM heldere kernthema’s waaruit haar maatschappelijke gedrevenheid spreekt: Move to climate positivity, Design for wellbeing en Create social impact. Ronald vertelt waarom alles bij AM draait om deze thema’s: “Wij hebben het voorrecht om met gebiedsontwikkeling bezig te zijn. We vinden dat we dat op een verantwoorde manier moeten doen. De gebieden waar Nederland woont, werkt en verblijft, die ontwerpen en maken wij. Vanuit die grootschalige aanpak zijn wij in staat om problemen op een hoger niveau aan te pakken. Dat gaat verder dan gebouwen en huizen. Ook over werkgelegenheid, gezondheid, natuur, energie, vervoer, al die facetten komen samen in ons werk. Als er een partij is die hier het verschil kan maken, dan zijn wij dat.”

Doelen stellen die stimuleren

AM legt de lat graag hoog. Ronald: “De EU verplicht zichzelf om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Wij zeggen dat we dat al in 2035 willen bereiken. Sterker nog, we willen klimaatpositief zijn en meer teruggeven aan de aarde dan we onttrekken.” Hij geeft een voorbeeld van de manieren waarop AM dit aanpakt: “We hebben bouwgronden in bezit waar voorlopig nog niet gebouwd gaat worden. Op steeds meer van deze gronden verbouwen we gewassen die we verwerken tot biobased bouwmaterialen. De gewassen nemen COzijn een duurzaam alternatief voor andere bouwmaterialen.” Het zelf stellen van hoge doelen, werkt volgens Ronald stimulerend: “Zo’n moonshot gaven we onszelf ook bij het herontwikkelen van het Bajeskwartier. We stelden onszelf tot doel om 95% van alle gesloopte materialen te hergebruiken. Door het zo neer te zetten, ging het hele team aan de slag om het ook werkelijk te realiseren.” 

Vanuit die grootschalige aanpak zijn wij in staat om problemen op een hoger niveau aan te pakken. Dat gaat verder dan gebouwen en huizen.

Projecten met impact

Hij vertelt trots over de vele andere initiatieven en projecten van AM waarin de AM-collega’s de impactthema’s tastbaar maken. Rond het thema Design for wellbeing, bijvoorbeeld: “We willen de mensen die in onze gebieden wonen of werken gemiddeld twee gezonde levensjaren erbij geven. Dat doen we bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er meer gefietst en gewandeld kan worden en door gebouwen te realiseren die gecertificeerd zijn als gezond en door samen te werken met de Hartstichting.” De samenwerking met de Harststichting draaide initieel om het plaatsen van AED’s in alle AM-projecten. Inmiddels verloopt het contact zo goed dat de stichting ook hun onderzoeken op het gebied van gezond leven ter beschikking stelt aan AM. Zo kunnen de inzichten hoe mensen langer gezond leven direct worden toegepast in gebiedsontwikkelingen. Om ook kinderen en jongeren gezonder te laten leven, werkt AM samen met Jantje Beton. “We willen de gebieden zo inrichten dat kinderen en jongeren niet binnen achter hun spelcomputer blijven zitten, maar dat we ze verleiden om naar buiten te gaan.” Wat betreft social impact noemt Ronald eenzaamheid als een grote opgave van deze tijd. “Dit speelt bij jongeren, ouderen en alleenstaanden. Daarom ontwerpen we concepten zoals Stadsveteranen waarbij ouderen  bijvoorbeeld wonen in eigen Friends appartementen, maar elkaar ook makkelijk kunnen ontmoeten in gemeenschappelijke ruimtes. Dat werkt fantastisch.” 

Intrinsieke motivatie

De maatschappelijke gedrevenheid zit in het dna van AM. De medewerkers willen zelf graag impact maken, legt Ronald uit. “Ze doen het niet omdat het moet, het drijft ze. Het is voor veel van onze medewerkers een reden waarom ze bij AM zijn komen werken. Zo komen ze zelf met initiatieven zoals een social impact challenge. Dit was een interne prijsvraag, waarbij teams inzendingen deden voor initiatieven die tot meer social impact leidden in projecten. Ook wilden we graag samenwerken met JINC, een organisatie die jongeren die zijn opgegroeid in een omgeving met veel werkloosheid helpt hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Toen bleek dat één van onze AM-teams al bezig was met opleidingen en coaching voor JINC, zonder dat daar veel ruchtbaarheid aan gegeven was. Ik ben trots dat dit soort initiatieven uit de medewerkers zelf komen.” 

Investeren om toonaangevend te zijn

Het continu streven naar het maken van maatschappelijke impact, dat moet ook investeringen vragen. Is het financieel wel haalbaar om hier veel tijd en geld in te steken? Ronald: “Het kost zeker meer tijd en geld, maar als je het doorontwikkeld, dan wordt het steeds vanzelfsprekender en kost het uiteindelijk geen extra geld en tijd. En belangrijk; het levert dus maatschappelijke waarde op. Als je toonaangevend wil zijn als gebiedsontwikkelaar dan moet je dit in de vingers hebben. Omdat we jarenlange ervaring hebben, kunnen we bieden waar Nederland behoefte aan heeft. Hierdoor steken we er in tenders vaak bovenuit.” Kennisuitwisseling binnen de organisatie is daarbij ook van groot belang, aldus Ronald: “In ons AM Lab werken onze landschapsarchitecten, grafisch vormgevers, architecten en designers, hier komen alle projecten bij elkaar. Als zij bijvoorbeeld weten dat er in een bepaald project in Breda iets beoogd wordt op het gebied van wellbeing waar we in Amsterdam al ervaring in hebben, dan hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Dat scheelt in tijd en kosten en zo komen alle projecten op een steeds hoger niveau.”

Inspireren en kennis delen

Persoonlijk haalt Ronald ook voldoening uit maatschappelijke impact maken. “Ik word er heel blij van dat we op gebiedsniveau alle drie de thema’s integraal kunnen oppakken. We zijn hier al jaren mee bezig en we komen steeds verder.” Ronald is zelf actief in het bestuur van diverse stichtingen, zoals de Dutch Green Building Council, Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en Placemaking Europe. “Daar lever ik graag een bijdrage aan de kennisuitwisseling om zo gebiedsontwikkeling verder te brengen. Ik deel graag kennis en ik laat me graag inspireren door anderen.”