Stadsveteranen

  • Start 2019
  • Oplevering 2024

Onze samenleving vergrijst in een snel tempo. Zowel het aandeel van senioren in de totale bevolkingsopbouw neemt toe als ook de gemiddelde leeftijd. Tegelijkertijd blijft deze groep ook nog langer zelfstandig wonen. Dat heeft grote gevolgen voor met name huisvesting. Want de vergrijzing vraagt om specifieke woonvormen en -concepten zoals het woonconcept 'Stadsveteraan'.

Het woonconcept Stadsveteranen is gericht op senioren die graag in de stad willen (blijven) wonen, de zogenoemde Stadsveteranen. Een Stadsveteraan is sterk verbonden aan de stad en de lokale gemeenschap. De diversiteit en dynamiek van de stad geeft hen energie. Zij kiezen bewust voor een kleine en compacte een- of tweekamerwoning en delen veel faciliteiten in het gebouw. Daar krijgen zij de levendigheid van de stad en het complex voor terug. We streven bij de invulling van het woonconcept naar een mix van vitale 60-, 70- en 80-jarigen, die samen een gemeenschap vormen en elkaar een handje helpen als dat nodig is. Nu of in de toekomst.

De Stadsveteranen beschikken in het gebouw over diverse ruimtes voor gezamenlijk gebruik. Bijvoorbeeld een daktuin, een gezamenlijke huiskamer met leestafel, logeerkamers en een sportruimte of hobbyruimte. Mogelijk delen de bewoners ook auto’s. In nauw overleg met de bewoners kunnen in het gebouw voorzieningen worden gevestigd of diensten worden aangeboden, zoals een wasservice, kiosk of klussendienst.

Unieke kenmerken van de woonformule:

  • Het woonconcept Stadsveteranen is flexibel toe te passen in de sociale en duurdere huursector en met een mix van leeftijden (60, 70, 80+).
  • Meer nog dan in de basis van Woonzorg staat hier gemeenschapsvorming en het delen van faciliteiten centraal.
  • Binnen Stadsveteranen zijn modules denkbaar: compacte studio’s voor één bewoner en Friends-woningen voor twee tot drie bewoners met elk een eigen huurcontract en eigen (slaap)kamer, sanitair en pantry. Deze bewoners delen wel de huiskamer(s) en keuken.


Stadsveteranen in Amstelkwartier

Amstelkwartier is een nieuwe wijk tussen de Spaklerweg en de Duivendrechtsevaart in Amsterdam, fraai gelegen aan de bocht van de Amstel. Hier ontstaat een gevarieerde groene buurt om te wonen, te werken en te recreëren. Kenmerkend aan de wijk zijn het park en de monumentale panden van de voormalige Zuidergasfabriek. Deze krijgen een nieuwe bestemming voor de buurt. De wijk wordt in drie fases gebouwd. In totaal komen er ongeveer 3300 nieuwe woningen in het Amstelkwartier. In deze buurt hebben de eerste bewoners zich al gevestigd.

In het Amsterdamse Amstelkwartier wordt het project De Stadsveteraan, gebaseerd op het Friends-woonconcept van AM, ontwikkeld door Woonzorg, Heren 5 architecten en AM. Een project dat specifiek is bedoeld voor vitale ouderen die bewust kiezen voor een Friends-achtige huisvestingsvariant, waarin collectief wonen gecombineerd wordt met een flinke dosis zelfstandigheid. Zij delen hierbij desgewenst diverse voorzieningen. In het project De Stadsveteraan is er een keur aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, terwijl er tegelijkertijd ruimte is om jezelf terug te trekken in je eigen appartement. Daardoor biedt het project zowel een oplossing voor de toenemende vereenzaming van senioren, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan de voor een gezonde woningmarkt noodzakelijke doorstroming.

Andere projecten met Friends-woningen zijn de B’Mine toren, Villa Mokum in Amsterdam en HIGHnote in Almere.

 

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media