Bijzondere woongemeenschap voor vitale 55-plussers De Stadsveteraan, Amsterdam

Onze samenleving vergrijst in een snel tempo. Zowel het aandeel van senioren in de totale bevolkingsopbouw neemt toe als ook de gemiddelde leeftijd. Tegelijkertijd blijft deze groep ook nog langer zelfstandig wonen. Dat heeft grote gevolgen voor met name huisvesting. Met ‘De Stadsveteraan’ biedt AM een passend woonconcept.

  • Senioren huisvesting
  • Gemeenschappelijke faciliteiten
  • Onderdeel van Amstelkwartier
Info
Type
Programma
Ontwerp

Heren 5 architecten

Partners

Woonzorg Nederland

Realisatie

BAM, Heijmans

Status

In uitvoering

Type

Appartementen

Volume

106, 10.700 m2

Programma

106 sociale huurwoningen

Aantal woningen
106
Impactthema’s

Sterke verbondenheid met de stad

Het woonconcept Stadsveteranen is gericht op senioren die graag in de stad willen (blijven) wonen, de zogenoemde Stadsveteranen. Een Stadsveteraan is sterk verbonden aan de stad en de lokale gemeenschap. De diversiteit en dynamiek van de stad geeft hen energie. Zij kiezen bewust voor een kleine en compacte een- of tweekamerwoning en delen veel faciliteiten in het gebouw. Daar krijgen zij de levendigheid van de stad en het complex voor terug. We streven bij de invulling van het woonconcept naar een mix van vitale 60-, 70- en 80-jarigen, die samen een gemeenschap vormen en elkaar een handje helpen als dat nodig is. Nu of in de toekomst.

Een stadsveteraan is een vitale senior, sterk verbonden aan de stad

De Stadsveteraan in het Amstelkwartier

De Stadsveteraan komt in het Amstelkwartier in Amsterdam. Een nieuwe wijk tussen de Spaklerweg en de Duivendrechtsevaart in Amsterdam, fraai gelegen aan de bocht van de Amstel. Hier ontstaat een gevarieerde groene buurt om te wonen, te werken en te recreëren. Kenmerkend aan de wijk zijn het park en de monumentale panden van de voormalige Zuidergasfabriek. Deze krijgen een nieuwe bestemming voor de buurt. De wijk wordt in drie fases gebouwd. In totaal komen er ongeveer 3300 nieuwe woningen in het Amstelkwartier.

Friends-concept

De Stadsveteraan is gebaseerd op het Friends-woonconcept van AM en wordt gerealiseerd in samenwerking met Woonzorg Nederland en Heren 5 architecten. Een project is specifiek bedoeld voor vitale ouderen die bewust kiezen voor een Friends-achtige huisvestingsvariant, waarin collectief wonen gecombineerd wordt met een flinke dosis zelfstandigheid. Zij delen hierbij desgewenst diverse voorzieningen. In De Stadsveteraan is er een keur aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, terwijl er tegelijkertijd ruimte is om jezelf terug te trekken in je eigen appartement. Daardoor biedt het gebouw zowel een oplossing voor de toenemende vereenzaming van senioren, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan de voor een gezonde woningmarkt noodzakelijke doorstroming.