Merwede

Als Ontwikkelcombinatie Merwede-C geven AM en Synchroon een stevige impuls aan het binnenstedelijk woonklimaat in Utrecht. De projectlocatie vormt een onderdeel van de Merwede, gelegen aan de Europalaan en het Merwedekanaal. De gemeente heeft de ambitie om dit gebied tussen Merwedekanaal en Park Transwijk te transformeren tot een aantrekkelijke en duurzame plek voor wonen, werken, cultuur en recreëren.

Op deze locatie was voorheen drukkerij ROTO Smeets gevestigd. Bedrijfsterreinen nieuw leven inblazen als meer gemengde woon- en werkgebieden voorziet in een belangrijke behoefte. De Merwedekanaalzone geldt in de Domstad als de belangrijkste plek om op deze wijze groei te realiseren. De Ontwikkelcombinatie Merwede-C zet hier in op een ambitieuze, hoogstedelijke, gezonde en duurzame gebiedsontwikkeling, in nauw overleg met de gemeente, andere eigenaren, omwonenden en belanghebbenden.

Het stedenbouwkundig plan voor Merwede is opgesteld door marco.broekman urbanism research architecture. In opdracht van de ontwikkelcombinatie heeft KCAP een studie gemaakt voor de invulling van de projectlocatie. Op basis hiervan worden de plannen verder uitgewerkt. Veel  aandacht zal uitgaan naar innovatieve mobiliteitsconcepten, een gezonde mix van woning typologieën en de aansluiting van de woonblokken op de openbare ruimte (en vice versa).

Merwede wordt een bruisende en integraal duurzame stadswijk, met ruimte voor vier- tot zesduizend woningen. Er verrijzen voorzieningen op het gebied van horeca, bedrijvigheid, creativiteit en winkels. De keuze voor duurzame mobiliteit betekent dat voetgangers en fietsers hier ruim baan krijgen. Er ontstaat een autovrije, veilige en levendige omgeving met groene openbare ruimtes.

Naar verwachting wordt medio 2020 het Stedenbouwkundig Plan door de gemeenteraad vastgesteld. De eerste fase van de bouw gaat naar verwachting medio 2022 van start.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media