Innovatief wonen met focus op duurzame mobiliteit Merwede, Utrecht

Met één van de grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen wordt in de Merwede Kanaalzone in Utrecht een stevige impuls gegeven aan het woonklimaat in de Domstad. Een bruisende en integraal duurzame stadswijk. Er verrijzen voorzieningen op het gebied van horeca, bedrijvigheid, creativiteit en winkels. De keuze voor duurzame mobiliteit betekent dat voetgangers en fietsers hier ruim baan krijgen. Er ontstaat een autovrije, veilige en levendige omgeving met groene openbare ruimtes.

  • Levendig en centraal gelegen
  • Duurzame mobiliteit
  • Groen en veilig
Info
Type
Programma
Ontwerp

marco.broekman urbanism research architecture en KCAP

Partners

Gemeente Utrecht en Synchroon

Status

In voorbereiding

Type

Appartementen

Volume

12.000

Programma

Circa 1.000 woningen en circa 10.000 m² aan voorzieningen

Aantal woningen
1000

Ontwikkelen in de Dom Stad

Op de te ontwikkelen locatie aan het Merwede kanaal was voorheen drukkerij ROTO Smeets gevestigd. Bedrijfsterreinen nieuw leven inblazen als meer gemengde woon- en werkgebieden voorziet in een belangrijke behoefte van de stad Utrecht. De Merwedekanaalzone geldt in de Domstad als de belangrijkste plek om op deze wijze groei te realiseren.

De gehele gebiedsontwikkeling Merwede voorziet in 4.000 tot 6.000 woningen, collectieve binnenruimtes, openbare ruimtes, winkels, scholen, horeca, gezondheidscentrum, sportvoorzieningen, cultuur en creatieve bedrijvigheid.

In samenwerking met Synchroon zet AM in op ambitieuze, hoogstedelijke, gezonde en duurzame gebiedsontwikkeling, in nauw overleg met de gemeente, andere eigenaren, omwonenden en belanghebbenden.

Een levendige stadswijk met focus op groen en duurzaam

Verrassend en groen stadsleven

Het binnenstedelijk woonklimaat in Utrecht krijgt een stevige impuls. De projectlocatie is gelegen aan de Europalaan en het Merwedekanaal. Merwede wordt een aantrekkelijke en duurzame plek voor wonen, werken, cultuur en recreëren. De wijk is gebaseerd op de thema’s gezond en duurzaam, mobiel en bereikbaar, groen voorop, levendige stadswijk en ruimte en afwisseling. Merwede wordt een stadswijk als geen ander in Utrecht.