Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen is een belangrijk speerpunt voor AM. Met betaalbaar bedoelen we dat diverse groepen perspectief hebben op een betaalbare woning, zoals mensen met een middeninkomen, ouderen en jongeren. AM werkt samen met gemeenten, woningcorporaties, kennisinstituten en marktpartijen aan oplossingen voor betaalbare woningen.

In diverse steden hebben we kleinere, betaalbare appartementen voor jongeren ontwikkeld en ook de komende jaren zullen we ons inzetten voor betaalbare opties voor deze en andere doelgroepen, zoals senioren. Denkend vanuit deze doelgroepen is daarbij essentieel. Met onze kennis en ervaring versnellen we de komende jaren om meer betaalbare woningen te bouwen, samen met andere partijen.

Wonen als primaire levensbehoefte

Wij vinden het belangrijk dat mensen toegang hebben tot betaalbare woningen. Wonen is immers een primaire levensbehoefte. Zonder een woning kunnen mensen de piramide van behoeften niet beklimmen:

Iedere verhuisbeweging is een volgende stap in het leven van mensen. Het betekent vooruitgang, groei en geluk. Wie zorgt voor doorstroming op de woningmarkt, zorgt dus voor geluk.

Woonconcepten

Om betaalbare woningen te realiseren ontwikkelt AM speciale woonconcepten. Een voorbeeld hiervan is de vernieuwende woonvorm Friends. Hierbij wonen meerdere mensen – vaak twee of drie – als ‘friends’ samen in één appartement. Met het Friends woonconcept realiseren we betaalbare woningen voor mensen die financieel minder beschikbaar hebben en toch in de stad kunnen wonen. De Friends-appartementen zijn gemiddeld zo’n 70 tot 75 m2. Iedere bewoner heeft in ieder geval een eigen slaapkamer. Vaak zijn de overige ruimten, zoals de keuken en soms de badkamer gemeenschappelijk.

Lees ook “Doorschuiven Alstublieft”: bouwen voor doorstroming laat de verhuistrein rijden

Verplaatsbare woningen

Om de strijd aan te gaan met woningnood én te voorzien in betaalbare woningen werkt AM samen met ABN AMRO. Samen ontwikkelen we plannen voor verplaatsbare en betaalbare woningen. Het realiseren van verplaatsbare en demontabele woningen biedt een snelle oplossing voor de woningnood op ontwikkellocaties waar de RO-procedures voor woningbouw meer tijd in beslag nemen. Hierdoor kan er flexibel worden ingespeeld op de vraag naar huisvesting en kan de beschikbare ruimte efficiënt worden benut. Naast verplaatsbare woningen bundelen ABN AMRO en AM de krachten om meer betaalbare woningen te realiseren en te financieren. Dit vanwege de schaarste en beperkte doorstroommogelijkheden in het middensegment.

Voorbeelden

Andere recente voorbeelden van het integreren van betaalbaar wonen in nieuwe ontwikkelingen zijn het Laurierkwartier in Utrecht en Stadsveteraan in Amsterdam. Bij oplevering van het Laurierkwartier zijn 69 van de 97 woningen aangeboden in het middenhuursegment met vooraf vastgestelde huren en een maximale huurprijsindexatie per jaar. De woningen vallen onder het Actieplan Middenhuur. Met dit plan zetten de gemeente Utrecht en verschillende marktpartijen, waaronder a.s.r. real estate en AM, zich in voor het verruimen van het aanbod middenhuurwoningen in Utrecht. De overige 28 eengezinswoningen worden verhuurd in de vrije sector.

Stadsveteraan in het Amstelkwartier is een wooncomplex met 114 sociale huurwoningen voor vitale senioren in het Amsterdamse Amstelkwartier. Huurders wonen er zelfstandig of delen een woning met een of twee anderen, en beschikken over collectieve ruimten en gedeelde faciliteiten, zoals de kookstudio, tuinkamer en schitterende binnentuin. Volgens planning wordt het gebouw begin 2024 in gebruik genomen.