Duurzame mobiliteitsaanpak

Naast een woningbouwopgave hebben we ook een mobiliteitsopgave. Dat betekent dat er voor nieuwe woon-, werk- en winkelgebieden nieuwe oplossingen gevonden moeten worden om automobiliteit te reduceren en duurzame alternatieven te stimuleren. Dat doet AM op drie niveaus: een autoluw stedenbouwkundig ontwerp, onderzoeken van de mobiliteitsbehoefte van de toekomstige bewoners en het aanbieden van alternatieven voor de eerste en/of tweede auto. Met verschillende mobiliteitspartners werken we aan multimodale deelmobiliteitsoplossingen voor woon- en werkfuncties.

Mobiliteitsaanpak voor gebiedsontwikkeling

Op basis van het onderzoek heeft AM een unieke mobiliteitsaanpak ontwikkeld waarbij gedurende de hele gebiedsontwikkeling duurzame mobiliteit wordt ingebed.

Stap 1: Analyseer
Hier analyseren we in hoeverre de locatie auto-afhankelijk is, kijkend naar de bereikbaarheid, lokaal beleid en afstand tot werklocaties.

Stap 2: Ontwerp
In het stedenbouwkundig ontwerp nemen we ontwerpvariabelen mee die langzaam vervoer aantrekkelijker maakt. Van autoluwe straten tot autoparkeren op afstand. Maar ook het programmeren van dagelijkse voorzieningen, loop- en fietsroutes en deelmobiliteitshubs op loopafstand.

Stap 3: Programmeer
Wanneer het programma van de gebiedsontwikkeling en het ontwerp op hoofdlijnen is vastgesteld programmeren we de mobiliteitsinvulling. Dat doen we met vaste deelmobiliteitspartners waarbij we een match maken met de mobiliteitsbehoefte van de doelgroepen. We letten hierbij op diversiteit in het aanbod, betaalbaarheid en multimodaliteit.

Stap 4: Realiseer
We beginnen deelmobiliteit met een pilothub. Hier testen we het aanbod met gebruikers uit omliggende wijken en de eerste bewoners. Het deelmobiliteitsaanbod groeit mee met de ontwikkeling van het gebied.

Stap 5: Monitor
In de gebruiksfase monitoren we met onze mobiliteitspartners, verhuurders zoals corporaties en beleggers, en de gemeente het gebruik en de tevredenheid van de gebruikers vijf tot tien jaar.

Lees meer hierover in onze whitepaper ‘Deelmobiliteit: een gebiedsopgave