Persbericht

AM geselecteerd om stationsgebied Heemskerk te ontwikkelen tot een natuurinclusief landschap met stedelijk wonen

6 maart 2024

Gebiedsontwikkelaar AM is door gemeente Heemskerk – ook namens gemeente Beverwijk –  gekozen om het stationsgebied van de Noord-Hollandse gemeente te herontwikkelen. Met de gebiedsvisie ‘Onze Hoeve’ ontstaat een unieke combinatie van stedelijk wonen in het landschap met een hoge circulaire ambitie.

De Hoeve Heemskerk

De gekozen gebiedsvisie en ruimtelijke opzet van AM borduren voort op de rijke geschiedenis van kastelen en tuinbouw in Heemskerk. Een geschiedenis die gaat over gemeenschaps­zin en een sterke relatie met het landschap, waarin saamhorigheid en het groene karakter samenkomen in een hedendaagse vorm.

Ani Zaliyan, wethouder Heemskerk: “We zetten met deze keuze voor AM een volgende stap in de ontwikkeling van het stationsgebied in Heemskerk. De visie die AM heeft ontwikkeld past in de tijdsgeest van schaarse ruimte, de woningbouw- en klimaatopgave. We zullen de komende tijd de haalbaarheid van het plan onderzoeken en de visie verder invullen.”

Wethouder Ali Bal, gemeente Beverwijk, vult aan: “Ik ben blij met de keuze voor een solide partij als AM en ben ervan overtuigd dat zij met hun expertise op het gebied van vastgoed- en gebiedsontwikkeling goed in staat zijn om onze gezamenlijke ambities voor deze belangrijke plek te realiseren.”

Onze Hoeve omvat vier hoeves en het stati­onsgebied, bestaande uit woongebouwen van drie tot vier lagen hoog. Elke hoeve heeft een eigen architectonische uitstraling. Er wordt ingezet op een passend voorzieningencluster in de plinten rondom het stationsplein. De gebiedsvisie voorziet in 250 tot 300 woningen voor diverse doelgroepen en circa 1.700 m2 aan (hybride) voorzieningen. We maken aantrekkelijke combinaties van commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Steffan Kunst, ontwikkelingsmanager AM Noordwest: “Voortbordurend op het bestaande landschap ontwikkelen we intieme, groene buurtjes waar het fijn wonen en verblijven is en waar veel aandacht is voor ecologische, klimaatadaptieve en sociale verbinding. Met de verlevendiging van het stationsplein met voorzieningen en betaalbare woningen wordt het gehele stationsgebied het visitekaartje voor Heemskerk en omgeving.”

Intieme buurt met ruimte voor natuur

Elke hoeve bestaat uit vier tot vijf verschil­lende, karakteristieke, kleinschalige woongebouwen, die los van elkaar in het doorlopende natuurlandschap zijn gepositioneerd. Samen vormen ze een intieme leefgemeenschap met elk een collectieve tuin met een eigen identiteit. Een uitbundige groene omgeving waar bewoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Bij het station komt een meer gemengd milieu met voorzieningen.

Het landschap wordt in twee structuren ontworpen: een doorlopend, publiek toe­gankelijk park en semi-publieke, gemeenschap­pelijke binnentuinen binnen de hoeves. Een informeel netwerk van paden verbindt het groene stationsplein met de omliggende buurten en de nieuwe hoeves. Er wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Onze Hoeve wordt natuurinclusief, wat  de biodiversiteit stimuleert en het welzijn van bewoners en omwonenden verhoogt. De woningblokken rondom het stationsplein worden opgebouwd uit een biobased draagstructuur. Voor de gevels worden gerecyclede bakstenen of natuurlijk stucwerk in combinatie met houten geveldelen gebruikt.

OV-knooppunt met levendig stationsplein

Het levendige stationsplein met een groen karakter vormt de overgang naar het OV-knooppunt. Het landschap verbindt de hoe­ves en de appartementengebouwen rondom het groene stationsplein tot één gebied, met een soepele overgang van de lagere hoeves naar de meer ste­delijke typologieën rondom het stationsplein.

Volgende stap

Nu de gemeente voor de gebiedsvisie van AM heeft gekozen kan de volgende stap naar realisatie worden genomen. Dat start met een haalbaarheidsstudie. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van participatie en co-creatie met bewoners en andere belanghebbenden.

Het projectteam Onze Hoeve bestaat naast AM uit architectenbureau MORE Architecture, Felixx Landscape Architects and Planners en SITE Urban Development.