Nieuws

Woningbouw Gnephoek stap dichterbij

26 oktober 2023

26 oktober 2023 – De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft eerder deze maand ingestemd met het Contourenplan Gnephoek als kader voor de verdere planvorming. Hiermee komt woningbouw voor dit gebied een stap dichterbij.

De gemeente heeft onderzocht of er in de Gnephoek nieuwe woningen kunnen komen en of tegelijkertijd de natuur in het gebied kan worden verbeterd. Deze onderzoeken zijn nu klaar en vastgelegd in een contourenplan. Het contourenplan geeft antwoord op belangrijke vragen zoals waar de bodem geschikt is voor woningbouw, hoe en op welke plekken de natuur en het watersysteem kunnen worden verbeterd en hoe het gebied goed bereikbaar wordt. De gemeente heeft dit plan geschreven op basis van onderzoeken, die zijn uitgevoerd door onafhankelijke experts.

Hoe nu verder?

Het Contourenplan wordt nu voorgelegd aan de provincie Zuid-Holland. Ondertussen onderzoekt de gemeente met het Rijk hoe zij kunnen meebetalen aan de ontwikkeling. Als de provincie akkoord gaat met het Contourenplan, kan worden gestart met het uitwerken van de uitgangspunten in een Masterplan. Dit plan geeft inzicht in onder meer wat voor buurten en woningen er in de Gnephoek komen, hoe het gebied in de toekomst bereikbaar is met openbaar vervoer en hoe de nieuwe natuur wordt aangelegd.

Grote vraag naar woningen

De ruimte om binnenstedelijk woningen te ontwikkelen raakt op. Tegelijkertijd is de vraag naar nieuwe woningen gigantisch. Daarnaast heeft de natuur het moeilijk door klimaatverandering. De gemeente kijkt daarom samen met AM en andere marktpartijen naar oplossingen om in de Gnephoek wonen, natuur en water te combineren. Op een manier waarbij deze elkaar versterken.

Gilbert Kokenberg, directeur projecten AM Zuidwest: “Het vaststellen van het contourenplan is een belangrijke stap voor de regio. Door de grote vraag naar betaalbare woningen moeten we kijken naar gebieden buiten de stad. Tegelijkertijd moeten we op een zorgvuldige manier de harmonie zoeken met het landschap, de natuur en rekening houden met klimaatadaptie.”

Naar verwachting is begin volgend jaar duidelijk wat de provincie besluit over het contourenplan.