Senioren en zorg

AM ontwikkelt speciaal voor senioren en de zorg. Als een van de weinige ontwikkelaars hebben we hiervoor een toegewijd team van specialisten in huis. We zetten ontwikkelingen op de markt om in woonomgevingen en woonzorgconcepten voor senioren.

Dé oudere senior bestaat niet en dat geldt ook voor dé zorg. We ontwikkelen op maat. Voor vitale ouderen. Voor mensen met een ondersteuningsvraag. Voor mensen met een heel zware zorgvraag zoals ouderen met vasculaire dementie. We ontwikkelen woningen, gebouwen en omgevingen waar ontmoeting en beweging centraal staan. Altijd met aandacht voor duurzaamheid, gezondheid en welzijn. We stellen de bewoners centraal. Participatie is bij ons dan ook geen slogan, maar een bewuste keuze.

Woonzorgtussenvormen

Tussen zelfstandig wonen en intramuraal verblijf zijn nog tal van andere woonvormen mogelijk. Met gebouwen waar je zelfstandig woont, maar waar de zorg met persoonsgerichte aandacht continu actief is. We werken daarbij samen met partners op het terrein van welzijn, services, zorg en wonen.

Zware zorg

Soms is wonen bij een zorgorganisatie de beste keuze, voor de oudere, voor zijn of haar partner en voor de mantelzorgers. Ook voor hen ontwikkelen we een nieuw thuis. Comfortabele studio’s, gezellige activiteitenruimten en effectieve ondersteunende zorg- en kantoorruimten. Met aandacht voor goede buitenruimtes voor bewegen en ontmoeting.

Concept Stadsveteranen

Onze samenleving vergrijst in snel tempo. Zowel het aandeel van senioren in de totale bevolkingsopbouw neemt toe als ook de gemiddelde leeftijd. Het woonconcept Stadsveteranen is gericht op senioren die graag in de stad willen (blijven) wonen: de Stadsveteraan. Een Stadsveteraan is sterk verbonden aan de stad en de lokale gemeenschap. Zij kiezen bewust voor een kleine en compacte een- of tweekamerwoning en delen veel faciliteiten in het gebouw. Daar krijgen zij de levendigheid van de stad en het complex voor terug.

De Stadsveteranen beschikken in het gebouw over diverse ruimtes voor gezamenlijk gebruik. Bijvoorbeeld een daktuin, een gezamenlijke huiskamer met leestafel, logeerkamers en een sportruimte of hobbyruimte. Mogelijk delen de bewoners ook auto’s. In nauw overleg met de bewoners kunnen in het gebouw voorzieningen worden gevestigd of diensten worden aangeboden, zoals een wasservice, kiosk of klussendienst.

Concept Let’s Live

Tussen het geheel zelfstandig wonen van ouderen en de opname in een verpleeghuis zit in Nederland een grote kloof. Er is dringend behoefte aan een alternatieve tussenvorm. Hiervoor ontwikkelden wij het concept Let’s Live!, het verzorgingshuis nieuwe stijl. ‘Let’s Live!’ staat voor comfortabele levensloopbestendige woningen voor kwetsbare mensen in een beschutte en geclusterde setting, in een drempelloze, gemengde buurt. We richten ons op mensen die 24/7 kunnen rekenen op de nabijheid en beschikbaarheid van goede voorzieningen, diensten en zorg. Lees hier meer over 'Let's Live', het verzorgingshuis nieuwe stijl.