Verbindend ontwikkelen: de toekomstgerichte én gedurfde koers voor ontwikkeling Pasgeld in RijswijkBuiten

28 november 2022

Gebiedsontwikkelaar AM, Dura Vermeer, Synchroon en VolkerWessels Vastgoed hebben in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe en duurzame woongebied Pasgeld in RijswijkBuiten de whitepaper ‘Pasgeld making progress’ opgesteld. De whitepaper beschrijft het bijzondere proces in de publiek-private samenwerking tussen de betrokken marktpartijen en de gemeente Rijswijk. Hierin is vastgelegd hoe een omvangrijk project met hoge duurzaamheidsambities in een uitdagende context vorm krijgt door verbindend te ontwikkelen. De gemeente en de ontwikkelaars hebben dit informatieve document opgesteld om anderen te inspireren. De whitepaper is recent uitgereikt aan wethouder Armand van de Laar van de gemeente Rijswijk.

Duurzaamheid centraal

Pasgeld is het laatste deelgebied van de duurzame gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten. Het doel bij het opstellen van het visiedocument voor Pasgeld was om de eerder ingezette visie en kwaliteiten van RijswijkBuiten te completeren en te verrijken. Hierin staan onder meer de kernwaarden biodiversiteit, mobiliteit, klimaatadaptatie en circulair bouwen centraal.

Méér nog dan al is gebeurd in RijswijkBuiten, worden hoge ambities nagestreefd op het gebied van hergebruik van grondstoffen, klimaatdoelen, het maken van ruimte voor fauna en flora en het verantwoord omgaan met mobiliteit. Zo komen er gedeelde tuinen met hoogwaardig groen, wat goed is tegen hittestress en zorgt voor opslag en behoud van water in de buurt. Aan de klimaatdoelen wordt onder meer bijgedragen met woningen die in Pasgeld West worden gebouwd volgens de principes van het ‘Nul op de Meter’ (NOM-woningen) en ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ (BENG-woningen).

Vernieuwende aanpak door jonge professionals

Bij Pasgeld is ervoor gekozen om met samenwerking vanaf het begin tot een integrale visie te komen die gedragen wordt door de disciplines van de gemeente en ontwikkelpartijen. De nadruk lag daarbij op openheid en transparantie.

Een groep jonge mensen, in dienst bij de betrokken ontwikkelaars AM, Dura Vermeer, VolkerWessels Vastgoed en Synchroon, is gevraagd de potentie van het gebied Pasgeld te onderzoeken. Deze opdracht was nadrukkelijk bedoeld als studie. Deze ‘next generation’ groep is zeer begaan met de toekomst van de aarde en de betekenis van een community in een wijk. Ook blijkt dat zij bezit niet als vanzelfsprekend of als hoger doel ervaren. Het zijn die uitgangspunten die kenmerkend zijn voor hun aanpak: niet gelijk tekenen, rekenen en vergezichten maken, maar eerst de kernwaarden verkennen, de beleidsdoelen bepalen en ook de gemeente en haar beleidsmedewerkers interviewen en erbij betrekken. Deze aanpak is vernieuwend en baanbrekend: waar start gebiedsontwikkeling, hoe werken wij samen en wat vinden we belangrijk?

Projectdirecteur Jan Brugman: “De visie voor Pasgeld is begonnen als studie. Zonder voorwaarden vooraf, als ontdekking en inspiratie voor het bepalen van de toekomstige opgave in dit gebied. De aanpak van de jonge groep professionals bleek bijzonder innovatief en heeft geleid tot een prachtig voorlopig resultaat.” 

Download de whitepaper Pasgeld making progress.