AMuse: placemaker Sabrina Lindemann

Elke jaar in juni verschijnt de AMuse; hét magazine van AM over placemaking. Inspirerend en informerend. Voor iedereen die geïnteresseerd is in placemaking en alles wat daarbij hoort. Met bijzondere placemakers, spraakmakende interviews, boeiende verhalen, het laatste nieuws op het gebied van placemaking en nog veel meer. In de aanloop naar de nieuwe editie publiceren we  maandelijks 'AMuse; placemakers aan het woord'. Deze keer: Sabrina Lindemann

Beroep: Urban catalyzer, oprichter OpTrek en I’M BINCK
Leeftijd: 54
Trots op: Dat het I’M BINCK al tien jaar lukt om relevant te zijn voor haar achterban
Key in placemaking is… Dat je in tijdelijkheid zaadjes kunt planten voor de toekomst

Eerste fascinatie

“In 1991 ben ik vanuit Berlijn naar Den Haag verhuisd om naar de kunstacademie te gaan. Als student had ik weinig geld; ik woonde antikraak in de Schilderswijk, destijds een van de afbraakwijken van de stad. Ik vond die stadsontwikkeling confronterend: elke keer als ik de deur uitliep was er wel iets veranderd. Dat fascineerde me en ik begon me af te vragen of het niet op een andere manier kon.”

Primaire rol

“Was de nieuwbouw werkelijk beter dan wat er daarvoor stond en konden bestaande kwaliteiten van het gebied niet meer worden meegenomen in de ontwikkeling? Anderzijds werd het me duidelijk dat de gebiedsgebruikers zelf niets over de ontwikkeling te zeggen hadden. Moesten zij geen primaire rol krijgen en als ja, hoe dan?”

OpTrek

“Deze vragen hield mij bezig. Maar ja, ik was geen architect of stedenbouwkundige. Toch had ik sterk het gevoel dat ik hier iets mee moest. Met stichting OpTrek ben ik hiermee in de praktijk – in de Haagse Transvaalbuurt – gaan experimenteren. Ik heb daar ontzettend veel van geleerd.”

Uitnodiging

“Door de crisis kwam er abrupt een eind aan dit avontuur. Tegelijkertijd verkondigde de gemeente Den Haag dat ze de Binckhorst organisch wilden ontwikkelen en dat alle initiatiefnemers die zich bezighouden met stadsontwikkeling welkom zijn. Ik voelde mij uitgenodigd en niet veel later heb ik me daar gevestigd.”

Vanuit de snackbar

“De eerste stap was het opzetten van een community. Het was mijn doel om de gebiedsgebruikers van de Binckhorst veel meer onderdeel te laten zijn van de ontwikkeling. Ik ben in de plaatselijke snackbars gaan zitten om de locals te ontmoeten en met hen in gesprek gegaan. Dat was eigenlijk het begin van I’M BINCK. Van daaruit is de community en het sociale netwerk steeds verder gegroeid.”

Investeren

I’M BINCK is de afkorting van de InvesteringsMaatschappij Binckhorst, een platform voor alle stakeholders die bij een ontwikkeling betrokken zijn. Ook ondernemers en (toekomstige) bewoners. Het idee erachter is dat je gezamenlijk investeert in een goed functionerend gebied en op deze wijze – met elkaar – een meerwaarde creëert.”

Kernwaarden

“I’M BINCK zit nu tien jaar in het gebied en ik ben trots op wat wij hier tot nu toe hebben bereikt. Zo hebben wij ons bijvoorbeeld nadrukkelijk beziggehouden met de identiteit. Dat is niet iets wat je bedenkt; het zit in de haarvaten van het gebied. Hieruit hebben wij de kernwaarden van de Binckhorst geformuleerd. Die kernwaarden zijn inmiddels opgenomen in de beleidsstukken van de gemeente en worden nu mede gebruikt als leidraad voor deze gebiedsontwikkeling.”

Lange adem

“Placemaking vergt een lange adem. Een gebiedsontwikkeling duurt vaak jaren. Als je als placemaker invloed wilt krijgen en goede relaties met de betrokken partijen wilt opbouwen, kost dat simpelweg tijd. Veel tijd. Als placemaker moet je jezelf daarom steeds opnieuw (kunnen) uitvinden.”

“Door de crisis kwam er abrupt een eind aan dit avontuur. Tegelijkertijd verkondigde de gemeente Den Haag dat ze de Binckhorst organisch wilden ontwikkelen en dat alle initiatiefnemers die zich bezighouden met stadsontwikkeling welkom zijn. Ik voelde mij uitgenodigd en niet veel later heb ik me daar gevestigd.”