Is the sky the limit?

Dit onderzoek wijst uit dat wonen in hoge dichtheden kansen biedt voor Nederland, mits de omgeving voldoet aan een hoge mate van kwalitatief groene omgeving, voorzieningen, ruimte voor ontmoeting en goed openbaar vervoer.

AM - Inspiring Space Inspiring Space
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2022
Website by Fundament All Media