Publicatie

Is the sky the limit?

29 juni 2018

Dit onderzoek wijst uit dat wonen in hoge dichtheden kansen biedt voor Nederland, mits de omgeving voldoet aan een hoge mate van kwalitatief groene omgeving, voorzieningen, ruimte voor ontmoeting en goed openbaar vervoer.