AM op de PROVADA 2024

Dit jaar viert PROVADA haar 20-jarig bestaan. Voor de 19de keer is AM van de partij. Op 11, 12 en 13 juni ontvangen publieke en private partijen elkaar weer op Nederlands grootste vastgoedbeurs. Op deze pagina vind je de meeste actuele informatie over ons programma op de AM stand (hal 12, stand 8).

10.30 - 11.15 (Arena, hal 12)
In gesprek met de keten: samenwerken voor biobased bouwmaterialen van eigen bodem

In deze sessie gaan ketenpartners AM, a.s.r. real estate, Building Balance en BAM Wonen in gesprek over biobased bouwen.

Biobased bouwen is veelbelovend om de belastende milieu-impact van de bouw én de landbouw te verlagen. In deze sessie ligt de focus op het nationaal verbouwen, verwerken en toepassen van vezelgewassen. In een dergelijk circulair systeem gaan biobased bouwmaterialen van eigen bodem hand in hand met een duurzaam verdienmodel voor de boeren. Daarvoor is het opzetten en opschalen van ketens van boeren, verwerkers en bouwers cruciaal. De Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) met als uitvoeringsorganisatie Building Balance stimuleert dit proces met een netwerk van ketenpartijen die zich inzetten voor deze transitie.

De deelnemers aan dit gesprek hebben allemaal vanuit een ambitie op biobased bouwen afgelopen jaar een rol gevonden in dit systeem. Hoe verloopt het proces van land tot pand? Wat zijn de kansen en drijfveren voor deze partijen om een rol te pakken in deze keten en hoe kunnen ze ervoor zorgen dat zij ook bij hun rol blijven? Wat zijn belangrijke voorwaarden voor de partijen om tot opschaling te komen? Dit zijn enkele vragen die in deze sessie worden behandeld, met als doel om een helder beeld te geven van de ketenwerking in deze transitie naar biobased bouwmaterialen van Nederlandse bodem.

Sprekers: Norbert Schotte (Building Balance), Sophie Kuijpers (BAM Wonen), Patrick de Baat (a.s.r. real estate), Malika van de Weerd (AM)
 

11.00 - 11.45  (AM stand)
Impact Talk | Woningmarkt: hoe brengen we vraag en aanbod op peil én in balans?

Nederland kent een grote woningbouwopgave met een groot tekort aan (betaalbare) woningen. De komende jaren moeten er dan ook honderdduizenden woningen worden gebouwd, voor uiteenlopende doelgroepen. Het bouwtempo ligt echter veel lager dan de vraag van vandaag. Hieraan ligt een cocktail aan oorzaken ten grondslag. Van stijgende bouwkosten tot vertragende wet- en regelgeving en politieke onzekerheid. Hoe gaan we (publiek en privaat) deze grote uitdaging aanpakken en wat is er voor nodig om niet alleen te versnellen, maar ook om een product te maken dat toekomstbestendig is?

Sprekers: Meike de Jong (gespreksleider), Ronald Huikeshoven (AM), Hettie Politiek (Ministerie van BZK), Jos Melchers (gemeente Rotterdam), Tom Daamen (TU Delft)

16.30 - 19.00 (AM stand)
AM Impact Borrel

Je bent van harte welkom voor een drankje op de AM stand. Iedere beursdag organiseren we van 16.30 tot 19.00 een Impact Borrel die in het teken staat van een van onze partners. Vandaag geven we de vloer aan De Nederlandse Hartstichting.
 

11.00 - 11.45  (AM stand)
Impact Talk | Hout als hoofdrolspeler: een oplossing voor veel opgaven

Het klimaat, stikstofproblematiek en versnelling van de woningbouw. Zomaar een paar voorbeelden waarom bouwen met hout een goed idee is. Houtbouw als veelzijdige oplossing voor diverse uitdagingen in de vastgoedsector. En toch zien we het nog relatief weinig. In gesprek met diverse experts gaan dieper in op de duurzame eigenschappen, esthetische mogelijkheden en technologische vooruitgang die houtbouw te bieden heeft. We bespreken de potentie van hout en hoe deze bouwmethode een sleutelrol kan spelen bij het voldoen aan de eisen van de toekomst.

Sprekers: Meike de Jong (gespreksleider), Maarten Markus (AM), Surya Steijlen (LEVS), Bob van der Zande (Metropool Regio Amsterdam), Atto Harsta (Aldus) 
 

13.30 - 14.15 (AM stand)
Innovatiedistricten als motor voor gebiedsontwikkeling: Wärtz Zwolle en IKDB Den Bosch

In steeds meer steden worden innovatiedistricten ingezet als motor voor gebiedsontwikkeling. AM is als gebiedsontwikkelaar betrokken bij zowel het Innovatie Kwartier in ‘s-Hertogenbosch als bij Wärtz in Zwolle, beide gelegen in binnenstedelijke spoorzones. Met het Innovatie Kwartier Den Bosch (IKDB) zet gemeente ’s-Hertogenbosch haar ambities als datastad van Nederland én als cultuurstad van het zuiden verder kracht bij. De komende jaren wordt dit binnenstedelijke spoorzone gebied de spil van het Bossche data-ecosysteem waarin innovatie centraal staat.

Ook in Zwolle draait het om innovatie als motor voor de stedelijke en regionale economie. In WärtZ, dat staat voor Wild, Art, Raw, Tech en Zwols, wordt dit deel van de spoorzone hét podium voor innovatie ter ondersteuning van de ambitie van Zwolle om de vierde economische topregio van Nederland te worden. Naast een economisch-culturele hotspot krijgt de Zwolse binnenstad er de komende jaren met deze ontwikkeling ook een nieuw binnenstedelijk woonmilieu bij. Samen met Daan Zandbelt, bouwmeester van AM, kijken we naar gemeenschappelijke en locatiespecifieke smaakmakers en thema's. Onder andere wethouder Ralph Geers van de gemeente ’s-Hertogenbosch en Walter Stam (Akro Consult) reageren op de lopende ontwikkeling en delen hun ervaringen. 

Sprekers: Daan Zandbelt (AM), Ralph Geers (gemeente ’s-Hertogenbosch), Walter Stam (Akro Consult)

15.30 - 16.00 (AM stand)
Blend je stand

AM doet mee aan de actie “Blend je Stand” van initiatiefnemer Usespace. Samen met andere deelnemende standhouders stellen wij onze stand ter beschikking voor een activiteit binnen het thema Gezondheid & Welzijn. Als gebiedsontwikkelaar stimuleren we een gezond en gelukkig leven en een relaxmomentje is een mooi intermezzo tijdens een drukke beursdag vol presentaties en gesprekken.
 

16.30 - 19.00 (AM stand)
AM Impact borrel

Je bent van harte welkom voor een drankje op de AM stand. Iedere beursdag organiseren we van 16.30 tot 19.00 een Impact Borrel die in het teken staat van een van onze partners. Vandaag geven we de vloer aan JINC.

11.00 - 11.45  (AM stand)
Impact Talk | De slimme stad: AI als architect van onze leefomgeving

Eén van de grootste technologische ontwikkelingen is die van artificial intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie. Sommigen wijzen op de gevaren van deze ontwikkeling, anderen zien grote potentie in de toepassing ervan. Data gebruiken om de perfecte leefomgeving te ontwikkelen, het voorspellen van waarde-ontwikkeling of het creëren van driedimensionale modellen, zodat potentiële kopers met bijvoorbeeld een smartphone of tablet, een idee kunnen krijgen van hoe hun huis of kantoor eruit gaat zien. AI kan een effectieve en efficiënte impuls geven aan het vak van gebiedsontwikkeling. Maar is het ook disruptief? Verandert het ons vak en welke verdere mogelijkheden heeft AI voor de vastgoedwereld?

Sprekers: Meike de Jong (gespreksleider), Mark Keuter (AM), Tong Wang (TU Delft)
 

16.30 - 19.00 (AM stand)
AM Impact borrel

Je bent van harte welkom voor een drankje op de AM stand. Iedere beursdag organiseren we van 16.30 tot 19.00 een Impact Borrel die in het teken staat van een van onze partners. Vandaag geven we de vloer aan Jantje Beton.