Plan voor 94 woningen ten westen van De Strip in Bangert en Oosterpolder

24 juni 2022

Het college van B en W is positief over het plan van Exploitatie Maatschappij Westfriesland (EWF) voor de locatie Fase 5A Zuid in Bangert en Oosterpolder. Ontwikkelcombinatie EWF, een samenwerking tussen gebiedsontwikkelaars AM en Linden Groep, wil 94 grondgebonden woningen realiseren met onder andere rug-aan-rug woningen voor het sociale segment. De gemeente en EWF ondertekenden op 22 juni 2022 een anterieure overeenkomst. Daarin zijn onder andere afspraken gemaakt over de inrichting van de openbare ruimte en de betaling van kosten die de gemeente maakt.

Peter Heuvelink, Jan van der Linden en wethouder Marjon van der Ven

Diversiteit aan woningen

Fase 5 van Bangert en Oosterpolder is nu in ontwikkeling. Fase 5A Zuid ligt ten westen van De Strip, achter de Barmhartige Samaritaan. Het plangebied is circa 3,4 hectare. In de wijk komen verschillende woningen met een mix van rug-aan-rug woningen voor het sociale segment, rijwoningen, 2-onder-1-kap-woningen en vrijstaande woningen. Ook deze fase wordt aardgasloos gerealiseerd.

Omwonenden positief

In januari 2022 heeft EWF een online bijeenkomst voor de buurt georganiseerd. Tijdens de avond zijn de plannen gepresenteerd en besproken. De reacties uit de omgeving zijn overwegend positief. Belanghebbenden kunnen in een latere fase meedenken over de inrichting van het openbaar groen.

Nieuw bestemmingsplan

Het college van B en W heeft besloten om mee te werken aan de planontwikkeling. Om het plan tot uitvoer te brengen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dat betekent dat de procedure hiervoor wordt gestart. Naar verwachting legt de gemeente het ontwerpbestemmingsplan later dit jaar ter inzage.

Gewenste ontwikkeling

Wethouder Marjon van der Ven: “We werken graag mee aan het waarmaken van het plan. De ontwikkeling levert een positieve bijdrage aan de grote vraag naar woningen in Hoorn.” Het oplossen van de woningnood heeft de hoogste prioriteit binnen de gemeente Hoorn. Met de geplande bouw van 2.000 woningen de komende vier jaar en voorbereidingen voor nog eens 4.000 extra woningen tot 2030 worden er grote stappen gezet om het aantal woningen uit te breiden.

Ook Peter Heuvelink (AM) en Jan van der Linden (Linden Groep) van EWF zijn positief: “Naast de Barmhartige Samaritaan, een stukje plaatselijke historie, gaan wij een karaktervolle woonwijk realiseren. Wij zijn trots dat ons project met een gedifferentieerd woningbouwprogramma invulling geeft aan de grote vraag binnen Hoorn en omgeving in de verschillende prijsklassen. Deze fase binnen Bangert en Oosterpolder is een volgende stap in de gezamenlijke ambities die gemeente Hoorn en wij hebben.”