Innovatieve samenwerking voor biobased (ver)bouwen krijgt subsidie voor circulaire ketenprojecten

9 juni 2023 - Een consortium bestaande uit gebiedsontwikkelaar AM, ELGRA, de Miscanthus Groep en Impact Hub heeft de subsidie Circulaire Ketenprojecten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toegekend gekregen. De subsidie wordt ingezet voor de verdere ontwikkeling van Olifantengras (ook wel Miscanthus) tot een biobased bouwproduct.

Na een innovatietraject dat AM met Impact Hub heeft opgezet is Olifantengras gekozen als kansrijk gewas om te kunnen gebruiken als bouwmateriaal. Om dit verder door te ontwikkelen is een samenwerking aangegaan met ELGRA. Deze impactonderneming produceert in samenwerking met lokale boeren (Miscanthus Groep) al verschillende producten van Olifantsgras en zet met AM nu de stap naar de woningbouw. De samenwerking krijgt concreet vorm in de Haarlemmermeer waar AM meer positieve impact wil maken met toekomstige woningbouwgronden.

Duurzaamheidspotentie

De keuze voor Olifantsgras komt voort uit de duurzaamheidspotentie en kansen voor de bouw. Het neemt tot wel vier keer meer Co2 op dan een bos omdat de plant jaarlijks na het oogsten terug groeit. Tevens heeft het een positieve impact op stikstofopname, biodiversiteit op landbouwgrond en lokaal tegen ganzenoverlast. In combinatie met Mycelium zijn er diverse potentiële bouwmaterialen van te maken.

Een eerste prototype van het product wordt gelanceerd op de Provada 2023. Dit is het resultaat van een haalbaarheidsstudie die AM en ELGRA in januari zijn gestart. De ketenpartners presenteren daar samen het product, de lessen tot nu toe en vervolgstappen. De lancering vindt plaats op dinsdag 13 juni, 11:00 uur op de AM stand.

Over de samenwerking

De samenwerking is het resultaat van de innovatiestrategie die AM in het kader van haar doelstelling Klimaatpositief heeft opgesteld. Impact Hub heeft het innovatietraject en -samenwerking begeleid en zal als procesbegeleider betrokken blijven bij Biobased Verbouwen. ELGRA is een circulaire impact onderneming die met Miscanthus gecombineerd met Mycelium

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media