Hoge ambities duurzaamheid en energie bij realisatie 1221 in Delft

1 juni 2022

Gemeente Delft, gebiedsontwikkelaar AM, Batenburg Bouw & Ontwikkeling en de kopers van project 1221 Delft hebben gezamenlijk het startsein gegeven voor de bouw van vijftien vrije sector koop eengezinswoningen en 39 huurappartementen en een commerciële ruimte ten behoeve van een huisarts.

Toekomstbestendig

Met het ingraven van een duurzame tijdcapsule hebben de kopers een boodschap voor de toekomst achtergelaten. Deze boodschap komt ook tot uiting in de nieuwe bebouwing en omgeving. Het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid en energie ligt hoog. 1221 (www.1221-Delft.nl) wordt gebouwd volgens de laatste kennis en kunde op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, schone mobiliteit en een circulaire economie. De bebouwing slaat zo een brug naar een nieuwe toekomst, waarin duurzaam samenleven met de natuur de standaard is. Zo gaan de woningen op in de groene omgeving en worden ze voorzien van beplanting en huisvesting voor vogels, vleermuizen en insecten. Bovendien worden alle woningen voorzien van een regenton en worden er voorzieningen getroffen om na hevige regenval het water vertraagd af te voeren en/of een tijd te bergen, waarmee hittestress gereduceerd wordt en het water kan verdampen.

Mobiliteit

1221 gaat uit van een toekomst waarin de rol van de auto steeds kleiner wordt. Vanwege de centrale ligging van de wijk en goede toegang tot alternatieve vervoerswijzen krijgt elke woning één parkeerplaats en worden er geen parkeervergunningen afgegeven. Voor de huurappartementen kan gebruik worden gemaakt van deelmobiliteit. Zo dragen de nieuwe bewoners bij aan een autoluwe toekomst met meer ruimte voor groen.

Reducering geluidsoverlast realisatie

Bij de realisatie van project 1221 wordt extra rekening gehouden met de omgeving. Het heisysteem is trillingsarm, zodat dit overlast naar de omgeving reduceert. De oplevering aan de kopers is naar verwachting eind 2023.

Nieuw Delft krijgt er met project 1221 Delft een passende invulling bij, die bijdraagt aan de groene kwaliteit waar Nieuw Delft voor staat!

Martina Huijsmans, wethouder mobiliteit: “Delft groeit. De komende jaren bouwen we flink wat woningen bij. Er blijft weinig openbare ruimte over als het aantal auto’s ook blijft groeien. Daarom zetten we in op deelmobiliteit. Om je snel, makkelijk en gezond te verplaatsen in de stad zijn deelfietsen en deelscooters een duurzaam alternatief. Het station is op loopafstand. Voor verre ritten kunnen bewoners gebruik maken van (elektrische) deelauto’s. Dat levert veel voordelen op. Het bespaart kosten en vermindert de CO2-uitstoot. En het schept ruimte in de stad voor meer groen en ontmoetingsplekken. Zo houden we onze stad goed bereikbaar en leefbaar.”

“Samen met gemeente Delft hebben wij invulling kunnen geven aan belangrijke thema’s ten aanzien van energie, klimaat, curculariteit en mobilieit. Met Delft 1221 maken we een stuk stadsnatuur dat bijdraagt aan leefbaarheid en woongenot vor haar bewoners”, aldus Gilbert Kokenberg, directeur projecten AM.