Groen licht voor de woontorens van Lightyards in Eindhoven

11 oktober 2023 - Goed nieuws voor de ontwikkeling van Lightyards aan de zuidzijde van Eindhoven Centraal! Het bestemmingsplan voor de twee woontorens Highlight en Lumen heeft definitief groen licht gekregen van de Raad van State.

In april van dit jaar heeft de rechter geoordeeld dat bij de bouwplannen onvoldoende aandacht was besteed aan groenvoorzieningen om hittestress te verminderen. Dit is aangepast in het bestemmingsplan en voorgelegd aan de Raad van State. In de uitspraak van vandaag geeft de rechter aan dat het inrichtingsplan nu voldoende is uitgewerkt en geborgd. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan de volgende stap gezet worden in de ontwikkeling van Lightyards.

De ontwikkeling van woontorens Lumen en Highlight werden eerder dit jaar al passend bevonden op de punten: milieueffectrapportage (MER), verkeer, parkeeroverlast, geluid, grondwater en stikstof. Deze punten vond de Raad van State al voldoende onderzocht en onderbouwd.

Volgende stap ontwikkeling Highlight en Lumen
Met de positieve uitspraak staat de ontwikkeling van de woontorens in de startblokken. De torens worden gerealiseerd in een parkachtige omgeving met genoeg ruimte voor flora en fauna. Ze bestaan uit maximaal 242 huur- en koopwoningen, waarvan minimaal 30% in het middensegment. Het definitief ontwerp is afgerond en een omgevingsvergunning is aangevraagd. Naar verwachting wordt deze vergunning op korte termijn verleend. Start bouw staat gepland voor medio 2024.

Meer informatie: www.lightyards.nl

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media