Gemeente Delft, gemeente Den Haag en gebiedsontwikkelaar AM ontwikkelen en bouwen circulair 2.0 en toekomstbestendig

Gemeente Delft, gemeente Den Haag en gebiedsontwikkelaar AM geven de historische spanten van de te slopen bebouwing op de hoek Abtswoudseweg en de Engelsestraat in Delft een nieuwe bestemming. De bestaande bebouwing op de Haringlocatie gaat plaatsmaken voor het plan ‘1221’ met 54 woningen. Het aanbod bestaat uit vijftien vrije sector koop eengezinswoningen en 39 huurappartementen, waarvan minimaal twintig procent middeldure huurappartementen en een commerciële ruimte ten behoeve van een huisarts.

1221: duurzaam en energiezuinig

In samenwerking met Steenhuis Bukman Architecten uit Delft heeft gebiedsontwikkelaar AM het nieuwe plan (www.1221-Delft.nl) uitgewerkt.

Het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid en energie ligt hoog. 1221 wordt ontwikkeld en gerealiseerd volgens de laatste kennis en kunde op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, schone mobiliteit en een circulaire economie. De bebouwing slaat zo een brug naar een nieuwe toekomst, waarin duurzaam samenleven met de natuur de standaard is. Zo gaan de woningen op in de groene omgeving en worden ze voorzien van beplanting en huisvesting voor vogels, vleermuizen en insecten. Bovendien worden alle woningen voorzien van een regenton en worden er voorzieningen getroffen om na hevige regenval het water vertraagd af te voeren en/of een tijd te bergen, waarmee hittestress gereduceerd wordt en het water kan verdampen.

Mobiliteit

1221 gaat uit van een toekomst waarin de rol van de auto steeds kleiner wordt. Vanwege de centrale ligging van de wijk en goede toegang tot alternatieve vervoerswijzen krijgt elke woning één parkeerplaats en worden er geen parkeervergunningen afgegeven. Zo dragen bewoners bij aan een autoluwe toekomst met meer ruimte voor groen.

De sloop, het archeologisch onderzoek en de bodemsanering zijn al eerder gestart. De bouw van de woningen start naar verwachting in mei 2022. De oplevering aan de nieuwe bewoners is volgens planning eind 2023.

Historische spanten terug naar gemeente Den Haag

Op de ontwikkellocatie was jarenlang de technische groothandel Haring gevestigd. De heer Haring heeft in de jaren vijftig tweedehands spanten gekocht en daarmee een deel van de nu te slopen hallen circulair opgebouwd. De gemeente Delft heeft ten behoeve van de ontwikkeling van Nieuw Delft de opstallen van groothandel Haring gekocht en hiermee werden de historische spanten ontdekt.

Martina Huijsmans, wethouder gemeente Delft: “Een prachtige vondst! De sierlijke, ijzeren spanten zijn van grote historische waarde. Niet alleen vanwege de bijzondere vorm, het materiaalgebruik en de constructiewijze, maar ook omdat ze een tastbare herinnering vormen aan het railverleden van Den Haag. De spanten vormden ooit de draagconstructie van het oude stoomtramstation in Scheveningen. Gemeente Delft brengt de spanten, nu deze zijn ontdekt, met liefde terug naar de plaats van oorsprong. Ze krijgen daar vast een mooie nieuwe bestemming.”

De spanten zijn afkomstig van het oude stroomtramstation in Scheveningen. De spanten zijn, na de schade die het station leed tijdens de Tweede Wereldoorlog, hergebruikt in de gebouwen van het Haring pand in Delft. Met de sloop van de gebouwen laat AM de spanten verwijderen en geeft deze samen met de gemeente Delft terug aan de gemeente Den Haag. Zij gaat zich inspannen hier een nieuwe bestemming voor te vinden en om deze in een historische context terug te plaatsen. Daarmee krijgen de historische spanten een derde bestemming: circulair 2.0.

“Bij het demonteren en elders weer opbouwen van een gebouw is, anders dan bij recycling, de bewerking en aanpassing van bestaande materialen minimaal. Zo blijft zoveel mogelijk van de bestaande materiaalwaarde intact en wordt een aanzienlijk lagere CO2 footprint gerealiseerd. Hiermee geven wij invulling aan ons thema ‘gedurfde duurzaamheid’ en zijn wij trots dat wij hier een actieve bijdrage aan kunnen leveren”, aldus Gilbert Kokenberg, directeur projecten bij AM.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2024
Website by Fundament All Media