Gebiedsontwikkeling Landgoed Wickevoort in Cruquius op volle kracht vooruit

Het bestemmingsplan voor het 57 hectare grote Landgoed Wickevoort is vastgesteld door Raad van State. Hiermee krijgt gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en Stichting Epilepsie Nederland (SEIN) het groene licht voor de gebiedsontwikkeling van Wickevoort met maximaal 1000 woningen. Met deze duurzame gebiedsontwikkeling wordt de komende jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave in de Metropool Regio Amsterdam.

Het landgoed, liggend  aan de rand van de Haarlemmermeer tegen Heemstede aan,  gaat plaats bieden aan zowel zorg-, woon- en onderwijsvoorzieningen van SEIN als aan een compleet nieuw woongebied inclusief voorzieningen voor Hoeve Wickevoort met moderne stadslandbouw en groene recreatie.

AM draagt de zorg voor de grondexploitatie en ontwikkeling van het gehele gebied met de ontwikkeling van een gemixte wijk met circa 420 koopwoningen voor particulieren. Eigen Haard neemt kavels af van AM voor de ontwikkeling en realisatie van 226 huurwoningen in de sociale sector. Belegger Bouwinvest neemt honderd woningen in de vrije sector huur af.

Bijzondere dynamiek

De combinatie van de nieuwbouwwijk en de bestaande voorzieningen zullen elkaar versterken. Door ook de zorglocatie van SEIN te laten integreren in de toekomstige woonwijk, ontstaat er een bijzondere dynamiek. De stadsboerderij is al volop in bedrijf en verzorgt biologische akkerbouw en ook een kleinschalige veestapel. Te zijner tijd komt er een boerderijwinkel voor beperkte dagelijkse boodschappen en een eenvoudige horecavoorziening met biologische gerechten.

Gedeelde voorzieningen

Er komen voorzieningen op het gebied van mobiliteit; bewoners kunnen straks fietsen en auto’s met elkaar delen en er komt een pakjeshub bij de toegang van de wijk, zodat besteldiensten niet of beperkt de wijk ingaan. Er wordt een beheerder aangesteld met het oog op community building, dat zal worden versterkt met een online bewonersplatform. Tevens wordt de beheerder aanspreekpunt voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten binnen de wijk.

Duurzaam wonen

Alle grondgebonden woningen zijn nul-op-de-meter (NOM) en deze voorzien geheel in hun eigen energiebehoefte. De vrije sector appartementen worden energieneutraal (EPC 0,0), waarbij met een regulier leefpatroon evenveel energie wordt verbruikt als opgewekt. Deze duurzaamheidsprestaties worden gerealiseerd door de voorziening van een duurzaam energiesysteem met een warmtepomp, zonnepanelen en vloerverwarming. Met dit systeem wordt de woning op duurzame wijze verwarmd, gekoeld en voorzien van duurzame elektriciteit en hiermee kunnen bewoners genieten van gezond en comfortabel wonen.

Healthy urban living and working

In gebiedsontwikkelingen van AM staat het thema Healthy Urban Living & Working in het hart van haar ontwikkelproces. AM wil de verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde gebouwde omgeving. Rolmodel voor deze overtuiging zijn onderscheidende ontwikkelingen zoals het Bajes Kwartier in Amsterdam en het World Trade Center (WTC) Utrecht. Deze iconische projecten laten zien dat AM niet alleen in staat is een visie te hebben maar deze weet te vertalen naar haar projecten. Ook met Landgoed Wickevoort, waar veel aandacht is voor duurzaamheid, stadslandbouw, gedeelde voorzieningen, gezond en comfortabel leven geeft AM invulling aan dit thema.

Naar verwachting kan aan het eind van het tweede kwartaal van 2019 worden gestart met de verkoop van de eerste woningen. Zie voor meer informatie www.wickevoort.nl.

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij werken samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Zie ook  www.am.nl.

Over SEIN

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg, dagbesteding en onderwijs aan mensen met epilepsie. Mensen die zorg ontvangen van SEIN hebben vaak moeilijk behandelbare vormen van epilepsie. Naast epilepsie biedt SEIN ook diagnostiek en behandeling aan mensen met slaapproblemen. Om dit mogelijk te maken beschikt SEIN over twee klinieken, 12 poliklinieken, woonvoorzieningen, speciaal onderwijs en slaapcentra. Samen met universiteiten, ziekenhuizen en wetenschappelijke instellingen verricht SEIN onderzoek naar epilepsie, aanvallen en slaapstoornissen.

AM - Inspiring Space Ontwikkelaars van impact
Regulated by RICS
AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep NV © AM 2023
Website by Fundament All Media