Gebiedsontwikkelaar AM en Gemeente Amsterdam tekenen optieovereenkomst voor natuurinclusief wonen in Sluisbuurt

18 juli 2022

Groen, biodivers met volop ruimte voor flora én fauna

Amsterdam, 18 juli 2022 – Gebiedsontwikkelaar AM heeft de tender gewonnen van kavel 4a in de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland Amsterdam met een natuurinclusief plan voor een appartementencomplex met 82 woningen en een parkeergarage. Op de begane grond is er ruimte voor winkels en bedrijvigheid. Het project Zoë Zeeburg, ontworpen door VenhoevenCS architecture+urbanism en DS Landschapsarchitecten, wordt gekenmerkt door verschillende hoogtes met een rijkdom aan begroeiing van inheemse planten. Veel aandacht zal uitgaan naar de inrichting van groene daken, terrassen en gevels die bijdragen aan het optimaliseren van het klimaat en daarnaast de biodiversiteit stimuleren.

Ruimte voor flora en fauna

De kavel grenst aan het binnenwater van de Sluisbuurt en ligt nabij een openbaar plantsoen. Zoë Zeeburg biedt een onderkomen voor alle vijf faunasoorten; gebouw-, boom-, struweel-, grasland- en watergebonden. Zij geeft de stadsnatuur een stem. Zoë is het begrip voor een organisatiemodel voor samenwerking tussen menselijk en niet-menselijk leven dat de belangen van alle zoë (Grieks voor ‘leven’) behartigt.

“We zijn trots op de natuurinclusieve bijdrage die Zoë Zeeburg straks aan Sluisbuurt en de stad Amsterdam gaat leveren. Met het brede, integrale ontwerp- en ontwikkelingsteam, gemeente en toekomstige gebruikers zullen we het gebouw de komende tijd verder ontwikkelen tot een plek waar zich mens, plant en dier thuis voelen. Een Zoë is een concept dat aan strenge voorwaarden moet voldoen en we vertrouwen erop dat dit plan na evaluatie de officiële status van Zoë krijgt”, aldus Peter Heuvelink, directeur AM Noordwest.

Duurzaam wonen

Het appartementencomplex bevat maximaal 10.000 m2 bruto vloeroppervlak. Op het relatief klein te bebouwen oppervlak komen 82 kleine en grote woningen, voor gezinnen, stellen en alleenstaanden; al dan niet in een coöperatief verband. Alle woningen hebben een minimale grootte van 40 m² . Het ontwerp van het appartementencomplex scoort goed op duurzaamheid, mede door de triple beglazing, de warmteterugwinning en de in het ontwerp geïntegreerde PV-panelen.

Ruimte voor winkels en bedrijvigheid

De tweelaagse plint met deels dubbele hoogte aan de hoofdstraat biedt 1.500m2 ruimte voor winkels en ondernemers. De lange gevel draagt bij aan de attractiviteit van de hoek hoofdstraat/dwarsstraat. Hiermee wordt voorzien aan de behoefte aan meer winkels in de Sluisbuurt.

Ontwerp

Bij deze kavel draait het om balans en contrast. Stedelijke randen met publieke voorzieningen langs de hoofdstraat. Intieme groen- blauwe ‘binnenwereld’ aan het binnenwater, nabij het openbaar plantsoen. De constructie inclusief materialen voor de kades zijn in dit ontwerp goed doordacht. Natuurblokken met openingen, varens en kruiden. De gevel met groene uitkraging is van kwaliteit. Het gebouw wordt gekenmerkt door verschillende hoogtes, variërend van 12, 17, 20 tot 40 meter hoog met zes dakterrassen met verschillende functies voor het gebruik door bewoners, natuur en water.

“In ons natuurinclusief ontwerp hebben we Zoë Zeeburg robuust vormgegeven en hand in hand laten lopen met de hoge duurzaamheidsambities. Het resultaat zet wat ons betreft de toon voor hoe de komende jaren in de Sluisbuurt en in de rest van de stad gebouwd zou moeten worden”, zegt Jos-Willem van Oorschot, VenhoevenCS architecture+urbanism.

De volgende stap

AM gaat het plan uitwerken tot een definitief ontwerp. De start van de bouw van dit project staat gepland voor het tweede kwartaal in 2024 met als doel oplevering eerste kwartaal 2026.

Ontwikkeling Sluisbuurt

De Sluisbuurt ligt op de westelijke punt van het Zeeburgereiland direct tegenover de Oranjesluizen en heeft een unieke ligging aan het IJ. Het wordt een duurzame, autoluwe wijk met bebouwing in een combinatie van hoog- en laagbouw met ruim 5500 woningen en voorzieningen.

V.l.n.r.: Jan Straub, Esther Moors, Jorien Holman, Dries Drogendijk (Gemeente Amsterdam), Peter Heuvelink, Claudia Frankenreiter (AM)