Persbericht

Gebiedsontwikkelaar AM en Bunnik Projekten markeren oplevering bijzonder energiezuinige wijk Haarzicht in Utrecht

13 december 2023

13 december 2023 – De wijk Haarzicht in Utrecht is klaar! Gebiedsontwikkelaar AM en Bunnik Projekten hebben de bijzonder duurzame en ruim opgezette wijk officieel opgeleverd. Het project omvat ruim 500 energiezuinige en energieneutrale woningen en verschillende voorzieningen.

Haarzicht: aantrekkelijk, duurzaam en dorps wonen nabij Utrecht

Haarzicht heeft vier woonbuurten die in een waaier rond het centrale hart liggen. In een dorpse setting nabij het landgoed Haarzuilens is een variatie aan energiezuinige woningen gerealiseerd. Haarzicht is ontwikkeld door de Grondbank Haarzicht (een samenwerking van AM en Bunnik Projekten) in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht voor de realisatie van ruim 330 koopwoningen, 126 huurwoningen in de vrije sector en 49 sociale huurwoningen. De ontwikkeling van de woningen is gedaan door AM, Bunnik Projekten en Van Wanrooij Projectontwikkeling. Ook is een aantal voorzieningen gerealiseerd waaronder een basisschool, gymzaal, kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Verspreid over de wijk bevinden zich diverse speelplekken en is er een archeologisch park met bijbehorende thematische speeltuin.

Historie

Leidsche Rijn, waaronder Haarzicht, is rijk aan archeologische waarden. Ook in Haarzicht hebben diverse opgravingen plaatsgevonden en deze leverden veel vondsten en nieuwe inzichten op over de Romeinse limes maar ook over de bronstijd en de vroege middeleeuwen. Bij de realisatie van Haarzicht zijn op diverse manieren verbindingen met die geschiedenis en de prachtige omgeving gelegd. De in de wijk aangebrachte verwijzingen, waaronder tekstpanelen met het verhaal van het aanwezige erfgoed en ook de verbeelding van een ter plaatse gevonden amulet, geven Haarzicht betekenis en karakter.

Marien Kleinjan (directeur ontwikkeling AM Midden): “Het is mooi om te zien hoe een wijk zich ontwikkelt door de jaren heen, zowel met betrekking tot de woningen en het gebied als het gebruik ervan. Haarzicht past in een visie om aantrekkelijke en leefbare wijken te creëren, die aansluiten op de behoeften van de huidige en toekomstige generaties. Dat zie je terug in deze wijk waar met aandacht voor duurzaamheid, kwaliteit en erfgoed is gezorgd voor een positieve ontwikkeling van het landschap. Ik ben ervan overtuigd dat de bewoners veel woongeluk ervaren!”

Feestelijk moment

Woensdag 13 december wordt op feestelijke wijze stilgestaan bij de oplevering van Haarzicht. Dit staat in het teken van de historie van het gebied, waarbij het archeologisch kunstwerk ‘Het amulet’ wordt onthuld door wethouder Rachel Streefland. Dit vormt de symbolische afronding van de wijk en heeft een prominente plek in het archeologische park in de wijk gekregen.

Het stedenbouwkundig plan is opgesteld door bureau Luc Bos uit Deventer en is mede tot stand gekomen vanuit de participatie met de Klankbordgroep Haarzicht. Het landinrichtingsplan komt van bureau Lodewijk Baljon landschapsarchitecten uit Amsterdam. Adviesbureau Tauw uit Utrecht heeft de civiel-technische ontwerpen uitgevoerd. Het bouw- en woonrijpmaken is gedaan door Van Wijk en Jos Scholman.

De woningen zijn ontworpen door onder andere LSWA, Van Manen, Hans Been, INBO en Geesink Weusten. De realisatie van de woningen was in handen van BAM Wonen, Plegt-Vos, Bunnik Bouw en Van Grootheest.