Feestelijke start bouw project De Entree in RijswijkBuiten

30 juni 2022

Rijswijk, 29 juni – De bouw van het energiezuinige nieuwbouwproject De Entree in RijswijkBuiten is gestart. In de twee appartementengebouwen komen 32 koopappartementen, 28 sociale huurappartementen en een gezondheidscentrum. Onder toeziend oog van de kopers van de appartementen en huurders van gezondheidscentrum RijswijkBuiten sloegen wethouder Armand van de Laar (RijswijkBuiten en Stadsontwikkeling), Jacco Maan (bestuurder Vidomes) en Annemarie Jol (adjunct-directeur AM) op 28 juni de eerste paal. Lithos bouw & ontwikkeling realiseert De Entree naar het ontwerp van Steenhuis Bukman Architecten uit Delft. De oplevering is naar verwachting in het najaar van 2023.

De Entree wordt gerealiseerd door een intensieve samenwerking tussen gemeente Rijswijk, Harnaschpolder C.V. (een samenwerking tussen de gebiedsontwikkelaars AM en VolkerWessels Vastgoed), Intercontinental Estate en woningcorporatie Vidomes. Wethouder van de Laar: “Met de start bouw markeren we een mooie mijlpaal. In De Entree komen veel ambities samen: zoals het bouwen van voorzieningen op het gebied van gezondheid en zorg voor de (toekomstig) bewoners van RijswijkBuiten. Naast nieuwe koopappartementen, waaraan een grote behoefte is, bouwen we ook sociale huurappartementen voor senioren. Kortom, een mooie samenwerking met als resultaat een mix van duurzame koop- en huurwoningen en een gezondheidscentrum. We bouwen met nieuwe woningen niet alleen aan het vergroten van de woningvoorraad in Rijswijk, maar ook aan nieuwe gemeenschappen. Ik hoop dat de nieuwe bewoners zich snel thuis voelen in RijswijkBuiten en het hun eigen ‘buurt’ gaan noemen”.

De Berken: 28 sociale huurappartementen voor senioren

Vidomes realiseert 28 sociale twee- en driekamerappartementen in het appartementengebouw ‘De Berken’, aan de Keizersmantelstraat. De energiezuinige huurappartementen worden voorzien van hoogwaardige isolatie, individuele warmtepompen en zonnepanelen.
De appartementen zijn bedoeld zowel voor 55+’ers die doorstromen vanuit een grotere woning naar een appartement, als voor senioren met een lichte zorgvraag. Met de doorstroming komen eengezinswoningen vrij voor andere woningzoekers. De appartementen komen boven het gezondheidscentrum, in de nabijheid van andere nieuwe voorzieningen in de wijk zoals een supermarkt en het groene en waterrijke Wilhelminapark. Een ideale ligging voor deze oudere doelgroep. Jacco Maan: “De woningen zijn levensloopbestendig. Dit betekent dat huurders – ook als ze minder mobiel zijn – langer zelfstandig kunnen blijven wonen”. De sociale twee- en driekamerhuurappartementen worden in de eerste helft van 2023 aangeboden via de website van Woonnet Haaglanden.

Huurwoningen ‘De Berken’

De Beuken: Harnaschpolder C.V. realiseert 32 koopappartementen

De 32 appartementen in appartementencomplex De Beuken zijn inmiddels allemaal verkocht of onder optie. Ook deze appartementen worden onder andere voorzien van hoogwaardige isolatie, individuele warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast beschikken alle appartementen over een eigen parkeerplaats.

De Beuken – Fase 3 appartementen

Gezondheidscentrum RijswijkBuiten

Naar verwachting wordt het nieuwe ‘Gezondheidscentrum RijswijkBuiten’ eind 2023 in gebruik genomen door de huurders van het huidige (tijdelijke) gezondheidscentrum RijswijkBuiten aan de Van Rijnweg in deelgebied Sion. Hiermee nemen zij hun intrek in de definitieve vestiging. Het gezondheidscentrum wordt door Intercontinental Estate B.V. zeer energiezuinig gebouwd door de toepassing van hoogwaardige isolatie en warmtepompen.

Duurzaam bouwen in RijswijkBuiten

Naast energiezuinige appartementen en voorzieningen is er in de openbare ruimte van Parkrijk volop aandacht voor groen en water(doorlatendheid). Zo stroomt regenwater bovengronds af via speciale goten en wordt het water via watergangen en speciaal in te richten groenstroken vertraagd afgevoerd naar omliggende waterpartijen.
Bovendien wordt er bewust omgegaan met de (schaarse) beschikbare ruimte en mobiliteit. Bij de ontwikkeling van deelgebied Parkrijk is daar vanaf het begin rekening mee gehouden. Zo is er minder ruimte voor autoverkeer, per woning wordt er in de buurt 1,3 parkeerplaatsen aangelegd (waarvan 0,3 voor bezoekersparkeren). Hierdoor ontstaat een leefbare buurt, met minder auto’s in de wijk en meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de autoluwe straten. Als alternatief voor de (tweede) auto kunnen bewoners van Parkrijk gebruik maken van duurzame (elektrische) deelauto’s en (bak)fietsen die zij kunnen huren bij een van de Hely Hubs (deelmobiliteitspunten in Parkrijk).