Feestelijke oplevering gebiedsontwikkeling Park Centraal in Tilburg

10 maart 2022

Wethouders Bas van der Pol en Oscar Dusschooten van de gemeente Tilburg, Jaap van Engelshoven namens gebiedsontwikkelaar AM en overige betrokkenen vierden 9 maart tijdens een feestelijk moment de voltooiing van gebiedsontwikkeling Park Centraal in Tilburg. Met het symbolisch openstellen van een fietsersbrug, is het plan Park Centraal afgerond. De brug maakt een verbinding tussen twee deelgebieden. Binnen Park Centraal zijn 360 duurzame en klimaatbestendige woningen gerealiseerd, zowel koopwoningen als vrije sector huurwoningen. Park Centraal is een samenwerking van gebiedsontwikkelaar AM, BAM Wonen en de gemeente Tilburg.

Foto v.l.n.r.: Jaap van Engelshoven (AM), wethouders Bas van der Pol en Oscar Dusschooten (gemeente Tilburg)

Wethouder Oscar Dusschooten (Wonen): “In Tilburg werken we er met elkaar aan dat onze inwoners gezond en gelukkig zijn. En daarbij is een fijne en groene leefomgeving heel erg belangrijk. Met veel ruimte om te spelen, te recreëren en te ontmoeten. Al deze elementen zijn terug te vinden in Park Centraal dus met recht een aanwinst voor onze stad.”

Wethouder Bas van der Pol (o.a. Ruimtelijke ordening):
“Park Centraal laat zien dat we in Tilburg samen met bewoners en marktpartijen snelheid kunnen maken in het bouwen van woningen én tegelijk concreet vormgeven aan de energie- en klimaatopgave: 360 nieuwe huizen binnen slechts enkele jaren gerealiseerd, prachtige groene buitenruimte, voor een belangrijk deel losgekoppeld van het warmtenet en voorzien van zonne-energie. Daar zijn we heel blij mee.”

Jaap van Engelshoven:  ”We zijn erg blij met de succesvolle voltooiing van Park Centraal. Alle woningen zijn duurzaam en toekomstbestendig uitgevoerd. Het centrale park biedt de bewoners een fijne leefomgeving. De ontwikkeling van Park Centraal is een voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen gemeente en de markt voor de realisatie van duurzame, integrale en toekomstbestendige gebiedsontwikkeling.”

De bouw van de eerste woningen is gestart in 2018. In een kort tijdsbestek zijn alle woningen gerealiseerd en opgeleverd aan de bewoners. Ook de aanleg van het complete openbare gebied is afgerond. Bewoners hebben zelf een keuze kunnen maken uit ontwerpen voor speelplaatsen met natuurlijke spelelementen.

Duurzaam en klimaatbestendig wonen

Alle woningen zijn uitgevoerd met een individuele combiwarmtepomp. Dit zorgt in combinatie met zonnepanelen en hoogwaardige isolatie voor een zeer energiezuinige woning, die duurzaam en toekomstbestendig is. Een combiwarmtepomp betekent een woning zonder gas en biedt de bewoners meerdere voordelen. Gasvrij wonen draagt bij aan een gunstig (binnen)klimaat, het verschaft een financieel voordeel en zorgt voor een grotere veiligheid binnenshuis.

Ook bij de inrichting van het openbaar gebied is rekening gehouden met duurzaamheid. Het regenwater wordt niet afgevoerd via het riool maar naar het centrale park. Met de inrichting van het park, dat fungeert als waterbuffer, is hiermee rekening gehouden in de vorm van onder andere wadi’s. Dit zijn verzamelplaatsen waar regenwater kan infiltreren in de bodem of vertraagd kan worden afgevoerd naar het oppervlaktewater. Het park biedt bewoners veel ruimte om te ontmoeten.

Gelukkig leven

Met dit project geeft AM invulling aan het thema ‘Gelukkig Leven’. Het bijzondere van dit plan is het park dat het hart vormt van de wijk. De parkopzet geeft het gebied een groen karakter en biedt volop ruimte om te wandelen, spelen, recreëren en vooral elkaar te ontmoeten. Voorzieningen als een winkelcentrum, sportfaciliteiten, een school en dagopvang liggen in de directe omgeving.