Duurzame en klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling Landgoed Wickevoort in Cruquius, Haarlemmermeer goed op dreef

15 november 2022

Gebiedsontwikkelaar AM geeft samen met wethouder Jurgen Nobel op 17 november tijdens een feestelijke bijeenkomst voor bewoners, partners en andere betrokkenen, het startsein voor de realisatie van 62 energie neutrale koopwoningen in de duurzame gebiedsontwikkeling Landgoed Wickevoort in Cruquius (gemeente Haarlemmermeer). Het landgoed is volop in ontwikkeling. Er zijn nu 183 huur- en 36 koopwoningen opgeleverd en ook kunnen de bewoners die lid zijn van de beheervereniging gebruik maken van verschillende gedeelde faciliteiten.

Type woning in ‘Water’

Deelplannen Boomgaard en Water

Het woningaanbod van de deelplannen Boomgaard en Water dat nu in aanbouw gaat, bestaat uit 14 vrijstaande villa’s, 38 half-vrijstaande villa’s en 10 rijwoningen. De toekomstbestendige en energieneutrale woningen worden voorzien van onder meer een warmtepomp, een warmte terugwin-installatie en zonnepanelen. Op deze manier kunnen bewoners hun energielasten zoveel mogelijk beperken. Alle woningen zijn inmiddels verkocht.

Architectuur en realisatie

Voor het ontwerp zijn verschillende architecten betrokken. De 18 woningen in deelplan Boomgaard, gesitueerd tussen de bloeiende en vruchtdragende bomen en in een bloemrijk grasland, zijn van de hand van Studio Prototype. MIX architectuur tekende voor de 44 woningen in deelplan Water. Deze huizen liggen in het midden van Landgoed Wickevoort aan een brede watergang. Het stedenbouwkundige plan voor Landgoed Wickevoort, op het voormalig grondgebied van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), is in samenwerking met gemeente Haarlemmermeer uitgewerkt door VenhoevenCS en landschapsarchitect Landlab.

De bouw is in handen van KBK Bouwgroep uit Volendam. De start van de bouw heeft eind september plaatsgevonden met het boren van de bodem-bronnen en inmiddels is ook het heiwerk afgerond. De eerste woningen worden naar verwachting eind 2023 opgeleverd.

Overige fases

Op dit moment zijn de 26 appartementen van de Orangerie en 36 appartementen van het Zuidelijk Poortgebouw in verkoop. Het deelplan Tussen de Hagen is in voorbereiding en zal binnenkort in verkoop gaan. Meer informatie is te vinden op www.wickevoort.nl.

Focus op duurzaamheid, klimaatadaptiviteit en welzijn

AM ziet het als één van haar kerntaken om duurzaamheid en klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving concreet vorm te geven, zoals bij Landgoed Wickevoort. Dit wordt een duurzaam nieuw woongebied met onder meer Nul-op-de-Meter en energie neutrale woningen en appartementen. Daarnaast zijn er allerlei voorzieningen die bijdragen aan een beter klimaat, zoals een duurzame boerderij, ‘Hoeve Wickevoort’, een boerderijwinkel, een pakjes hub bij de toegangen van de wijk, elektrische deelauto’s, eigen Wickevoort ’s deelgereedschap en mooie wandelroutes. Ook is er in het plan aandacht voor biodiversiteit door aanplant van bomen, nestvoorzieningen aan de woningen en plekken voor insecten en kleine zoogdieren. Bijzonder is dat Landgoed Wickevoort een eigen beheervereniging heeft, waar alle bewoners lid van zijn. Hierdoor kunnen bewoners invloed uitoefenen op hun omgeving. Al deze voorzieningen, activiteiten en de groene en ruime opzet van het plan en de toekomstbestendige voorzieningen, maken het landgoed een fijn thuis voor haar nieuwe bewoners.