Publicatie

DNA create social impact

29 juni 2023

De leefomgeving is van grote invloed op het welzijn van bewoners. We vinden het daarom belangrijk om die te behouden of verbeteren, voor huidige en toekomstige generaties. We noemen dit Social Impact. Een essentieel onderdeel daarvan is sociale cohesie. We onderzochten daarom met onderzoeksbureau Veldacademie en Professor Machiel van Dorst de ruimtelijke (ontwerp)voorwaarden voor sociale cohesie. Samen analyseerden we projecten van AM en projecten in het buitenland. De resultaten van dit onderzoek staan in de publicatie ‘Woningbouw als Sociale Katalysator’. Dit ‘DNA Social Impact’ combineert de bevindingen uit dit onderzoek en de ervaring van AM in de praktijk. We hopen je met dit DNA te inspireren om – samen met ons – verder te bouwen aan fijne leefomgevingen.