Daan Zandbelt nieuwe bouwmeester van AM

16 januari 2023

Impuls voor conceptuele kracht van AM

Met ingang van januari 2023 is Daan Zandbelt – stedenbouwkundige, architect en partner bij De Zwarte Hond – de nieuwe bouwmeester van AM. Hij volgt hiermee Caroline Bos op die, conform de rol van bouwmeester, na 3 jaar afscheid heeft genomen. Met de aanstelling van Zandbelt wordt een vervolg gegeven aan een succesvol bouwmeesterschap waarbij AM zich laat uitdagen om innovatieve ideeën en concepten te ontwikkelen voor leefbare, duurzame en toekomstgerichte gebieden voor wonen, werken en verblijven.

Foto: Daan Zandbelt

Bouwmeesterschap; met andere ogen naar vraagstukken kijken

Geïnspireerd door het Rijksbouwmeestermodel wil AM zijn positie als ontwikkelaar van vernieuwende gebieds- en vastgoedconcepten verder uitbouwen en extra waarde creëren voor gemeenten, beleggers, corporaties en andere samenwerkingspartners. De bouwmeesters bij AM worden steeds aangesteld voor de duur van 3 jaar. De eerste bouwmeester was Hilde Blank (directeur/eigenaar van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling), die zich met name heeft gericht op de actieve en kwalitatieve rol van AM als binnenstedelijke gebiedsontwikkelaar en de maatschappelijke thema’s van AM. Haar opvolger Caroline Bos (Co-founder & Principal Urban Planner van UNStudio) ontwikkelde samen met diverse AM’ers en op basis van onderzoek het panorAMa 2050, AM’s visie op de toekomst van gebiedsontwikkeling, waarbij belangrijke vraagstukken in de samenleving centraal staan.

Ronald Huikeshoven, directievoorzitter AM: “Wij hebben 6 jaar geleden de functie van bouwmeester gecreëerd om ons te laten uitdagen. Wij willen toonaangevend zijn in ons vak en leggen de lat graag hoger dan misschien van ons gevraagd of verlangd wordt. Door met andere ogen naar vraagstukken te kijken, blijven we innoveren en vinden we oplossingen voor complexe binnenstedelijke en maatschappelijke uitdagingen. Ik ben dan ook zeer verheugd dat Daan Zandbelt zich de komende 3 jaar aan AM wil verbinden. Daan heeft jarenlange ervaring met zijn werk aan complexe stedelijke projecten en was in het verleden ook Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en adviseerde over ruimtelijk-maatschappelijke kwesties. Dat past uitstekend bij AM als een gebiedsontwikkelaar met een groot gevoel voor de samenleving.”

Daan Zandbelt zal het bouwmeesterschap de komende 3 jaar combineren met zijn rol als partner bij De Zwarte Hond, een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en strategie. Als bouwmeester gaat hij AM bedrijfsbreed strategisch adviseren en vanuit De Zwarte Hond blijft hij betrokken bij diverse gebiedsontwikkelingen voor andere marktpartijen en overheden. Daan Zandbelt: “Als bouwmeester van AM wil ik een brug slaan tussen markt en overheid. Met AM wil ik verkennen hoe zij nog beter kan bijdragen aan de verschillende maatschappelijke opgaven – van klimaatadaptatie tot kansengelijkheid – door een meer lange termijn commitment te ontwikkelen.”

Over Daan Zandbelt

Daan Zandbelt (1975) is stedenbouwkundige architect en partner bij De Zwarte Hond. Een bureau voor architectuur, stedenbouw en strategie, met 125 mensen en vestigingen in Rotterdam, Groningen en Köln. Vanuit Rotterdam geeft Daan leiding aan het stedenbouw team.
Daarbij werkt hij aan complexe stedelijke opgaven, zoals stationsgebieden (Schiedam, CID Den Haag, Hoofddorp, Hilversum, Rotterdam Alexander en is hij supervisor Amsterdam ArenAPoort), naoorlogse woonwijken en post-industriële gebiedstransformaties.