AM wint partnerselectie Pont tot Park

3 May 2022

Op uitnodiging van de gemeente Velsen en het Woningbedrijf Velsen heeft AM samen met 5 andere partijen deelgenomen aan een partnerselectie voor het gebied ‘Pont tot Park’ in IJmuiden (één van de zeven kernen van de gemeente Velsen). Op basis van onze visie op de opgave én ons voorstel voor de samenwerking met gemeente én Woningbedrijf is AM onlangs geselecteerd als ontwikkelpartner.

In het juryrapport zijn we gecomplimenteerd voor onze scherpe analyse op het schakelen tussen de verschillende schaalniveaus – plangebied, deelgebied, projectgebied. Daarnaast hebben we laten zien hoe we de integraliteit willen bewaken maar ook pragmatisch te werk willen, hetgeen goed aansluit bij een ieders belangen. Ook werd het enthousiasme, de deskundigheid en rust die het team uitstraalde positief benoemd.

In samenwerking met de gemeente en het Woningbedrijf wordt nu een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De focus ligt hierbij op het maken van een ontwikkelstrategie. Daarnaast verkrijgt AM in ieder geval één concrete ontwikkelopgave van ca. 120-190 appartementen. Partijen sturen op een meerjarige samenwerking waarin getracht wordt meerdere ontwikkeling te realiseren.

De focus ligt hierbij op de vernieuwing en toevoeging van de woningvoorraad, het concentreren van winkels en horeca en in algemene zin een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De woningvoorraad dateert grotendeels uit de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog en heeft een gedateerd comfortniveau. Binnen het plangebied Pont tot Park ligt overwegend corporatiebezit, waarvan het Woningbedrijf met ruim 2.000 woningen het grootste bezit heeft. Een deel van deze woningvoorraad dient te worden vernieuwd. De gemeente en het Woningbedrijf hebben tevens de ambitie om 1.000 tot 1.500 woningen toe te voegen binnen het plangebied.

Dit bericht is alleen zichtbaar voor AM-collega’s.