AM versterkt team met komst Anthony van Dongen en Felix Sanders

24 oktober 2022

Gebiedsontwikkelaar AM versterkt haar ontwikkelmanagement met de komst van Anthony van Dongen en Felix Sanders. Van Dongen start op 1 november als ontwikkelingsmanager bij AM commercieel vastgoed en Sanders per 24 oktober als ontwikkelingsmanager bij AM Noordwest. Binnen de betreffende AM units gaan zij een belangrijke bijdrage leveren aan acquisities en nieuwe ontwikkelingen aan de hand van de maatschappelijke kernthema’s van AM: Gedurfde duurzaamheid, Inclusieve stad, Healthy urban living & working, Stad- en gebiedmaker en Gelukkig leven.

Foto: Anthony van Dongen (links) en Felix Sanders

Met de komst van Anthony van Dongen en Felix Sanders geeft AM verdere invulling aan haar betrokkenheid bij het realiseren van inspirerende en duurzame leefomgevingen waarbij maatschappelijke uitdagingen in het hart van het ontwikkelingsproces worden geplaatst.

Anthony van Dongen richt zich in zijn nieuwe functie als ontwikkelingsmanager op het initiëren van duurzame project- en gebiedsontwikkelingen, met een focus op commercieel vastgoed. Anthony was werkzaam bij Antea Group in de functie van adviesgroepmanager Vastgoed & Recht. Daar droeg hij P&L verantwoordelijkheid voor een team van adviseurs, waaronder projectmanagers, vastgoedspecialisten, taxateurs, rentmeesters, planeconomen en omgevingsrechtjuristen. Als adviseur heeft hij met name zijn toegevoegde waarde in de acquisitie- en haalbaarheidsfase tot en met de bouwtitel en samenwerkingsovereenkomst.

Felix Sanders richt zich in zijn nieuwe functie op het initiëren, acquireren en ontwikkelen van projecten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en geeft verdere invulling aan de portefeuille van projecten, met vernieuwende concepten en gebiedsontwikkelingen binnen AM Noordwest. Felix was als senior projectmanager gebiedsontwikkeling werkzaam bij de gemeente Almere en was daar eindverantwoordelijk voor complexe, integrale gebiedsontwikkelingen. Hij gaf functioneel leiding aan diverse projectteams binnen stedenbouw, planeconomie, gronduitgifte, planologie en juridische zaken. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als ontwikkelaar bij Ballast Nedam en ProRail.