AM start met Hero: de gezondste gebiedsontwikkeling in Breda

5 september 2023

5 september 2023 – Gebiedsontwikkelaar AM gaat het voormalige Hero-terrein aan de Teteringsedijk in Breda herontwikkelen tot een nieuwe groenstedelijke en gezonde wijk; de Hero van Breda. Nu het bestemmingsplan Hero onherroepelijk is geworden, kan worden gestart met de voorbereidingen voor de realisatie. De start bouw van de eerste appartementen staat gepland voor eerste helft van 2024. Vervolgens zal het project in verschillende woningbouwfasen en jaren worden gerealiseerd.

Groenstedelijk, duurzaam en gericht op bewegen en verbinding

Het Hero-terrein is in 2007 aangekocht door AM. In 2019 is deze locatie door de Gemeente Breda aangewezen als versnellingslocatie voor een nieuwe woonwijk. Na een intensieve samenwerkingsperiode met de gemeente Breda en een participatietraject met stakeholders en de directe omgeving, is het bestemmingsplan zorgvuldig vormgegeven. Hero wordt een groenstedelijke woonomgeving en gezonde buurt gericht op bewegen en ontmoeten. Er gaat veel aandacht uit naar de invulling van een hoogwaardige openbare ruimte. Er komt een aantrekkelijk, groen en autoluw binnengebied met veel ruimte voor interactie, sport en ontspanning, waarmee bewoners worden verleid om (meer) te bewegen. De buurt krijgt een eigen huiskamer waar de focus ligt op verbinding. Vanuit de bewonersvereniging, waar straks alle bewoners lid van zijn, worden diverse activiteiten georganiseerd.

Naast gezondheid is ook duurzaamheid een belangrijk speerpunt van deze gebiedsontwikkeling. Alle gebouwen zijn vanzelfsprekend gasloos en worden voorzien van warmtepompen en zonnepanelen. Daar waar mogelijk worden (bijna alle) appartementen aangesloten op stadsverwarming. Bij de realisatie van de woningen wordt gebruik gemaakt van toekomstbestendige en duurzame materialen.

Invulling plangebied

Het plangebied Hero van Breda omvat ongeveer 60.000 m2. Hier worden 422 woningen gerealiseerd, waarvan 180 sociale- en middenhuur appartementen, 174 koopwoningen en een eerstelijns medisch centrum HOED (Huisartsen Onder Een Dak) met daarbij 20 sociale zorgappartementen. Daarnaast wordt door samenwerkingspartner Conceptual Residences het pand de Toerist herontwikkeld tot 48 middeldure koopappartementen en een horeca- en commerciële functie in de plint. De bebouwing sluit op een natuurlijke wijze aan op de bestaande woningen van de Kwekerijstraat en Teteringsedijk en ook de nieuwbouw Hero.

Partners

De herontwikkeling van het Hero-terrein is een initiatief van gebiedsontwikkelaar AM. Het ontwikkelteam bestaat verder o.a. uit gemeente Breda, Wonen Breburg, Diederen Dirrix, DAT Architecten, Buro Lubbers, Conceptual Residences, BAM Wonen en Buro BOOT ingenieurs.