AM onderzoekt mogelijkheid woningbouw Shell locatie aan de Hogeweg in Amersfoort

1 May 2023

Amersfoort, 1 mei 2023 – Gebiedsontwikkelaar AM gaat samen met architectenbureau OOK in nauwe afstemming met de gemeente Amersfoort, omwonenden en andere belanghebbenden een onderzoek doen naar de mogelijkheden van woningbouw op de Shell locatie aan de Hogeweg 53-55 in Amersfoort. Deze locatie is recent verworven door AM en het eerste idee voor de transformatie naar woonbestemming is door de gemeente Amersfoort positief ontvangen.

Eerste verkenning door participatie

In het ingediende idee is ruimte voor betaalbare woningen in het sociale- en middeldure huursegment en voor vrije sector woningen. Het huidige bestemmingsplan laat op deze locatie nog geen woningen toe. Het idee is nog niet uitgewerkt in een plan of ontwerp. Eerst werkt AM mee aan de visie en de kaders die de gemeente opstelt voor deze ontwikkeling. Daarin wordt de inbreng verwerkt van alle belanghebbenden en betrokkenen, zoals buurtbewoners, bedrijven in de omgeving en belangenverenigingen in Amersfoort. Op korte termijn wordt met genoemde partijen het gesprek aangegaan, waarbij wordt gesproken over de kansen, aandachtspunten en mogelijke zorgen rond dit initiatief.

De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen in de verdere uitwerking van de visie en de kaders voor deze locatie. Het streven is om in de komende maanden een informatiebijeenkomst te houden over de (concept)kaders. Daar kunnen bewoners, bedrijven en belanghebbenden op reageren.

Aansluiten bij andere ontwikkelingen in de omgeving

Langs de entree naar het centrum van Amersfoort vinden ook diverse andere ontwikkelingen plaats. Met de initiatiefnemers van het vroegere Militair Hospitaal en de locatie Hogeweg 45 zal ook afstemming plaatsvinden.

Tot medio 2025 is de locatie nog verhuurd aan MacCarwash en Shell. De ambitie is om kort daarna een start te maken met de realisatie.