AM ondertekent Manifest: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet

14 september 2022

AM heeft het Manifest “Bouwen binnen de grenzen van onze planeet” ondertekend, een initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC) en Gideon Building Transition Tribes. Het doel van dit Manifest is om de klimaatimpact van de bouwsector terug te dringen.

Het Manifest: “Bouwen binnen de grenzen van onze planeet”

De opgave om onze leefomgeving te verduurzamen is groot en complex. Gebiedsontwikkeling biedt een kans om tot vernieuwende, integrale oplossingen te komen voor duurzame, bereikbare en klimaatbestendige wijken en steden.

Het Manifest pleit voor het actiever sturen op een duurzamere bouwwijze en het beter meewegen van CO2-impact. Zo is er een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de positieve impact van CO2 opslag in biobased bouwmaterialen, maar zijn de conclusies nog niet verwerkt in de MPG-norm voor duurzaam bouwen.

Het Manifest roept daarom de overheid op tot drie zaken:

  1. Het introduceren van ‘MPG-2’, die zich richt op de milieu-impact in de productie- en bouwfase.
  2. Het Milieuprestatiestelsel, waarmee de milieu-footprint van gebouwen aangetoond wordt, te verbeteren.
  3. Een carbon budget vast te stellen voor de bouwsector, om een grens te stellen aan de totale CO2-uitstoot en zo effectiever te sturen op verduurzaming.

Deze drie zaken liggen in lijn met de doelstelling van AM om in 2030 klimaatneutraal – en 2040 klimaatpositief – te ontwikkelen. Voor de bouw betekent dit dat we inzetten op biobased bouwmaterialen, zoals houtbouw en losmaakbaarheid, zodat materialen hoogwaardig hergebruikt kunnen worden. AM geeft hier invulling aan door met verschillende partners op ruim tien projecten in houtbouw te ontwikkelen. Als lid van de Programmaraad Circulair van de DGBC brengt AM haar ervaringen in om te werken aan opschaalbaarheid.

De gehele tekst van het Manifest “Bouwen binnen de grenzen van onze planeet” vind je hier: Dutch Green Building Council.