AM ondertekent intentieovereenkomst tegen materiaalgebonden emissies

22 februari 2022

De bouw- en vastgoedsector heeft een hoge CO2 footprint. Circa 11 procent daarvan komt uit de bouwmethoden en materialen. Dat is de reden waarom gebiedsontwikkelaar AM, samen met 30 andere organisaties, de intentieverklaring tegen materiaalgebonden emissies ondertekent van de Dutch Green Building Council (DGBC). De intentieovereenkomst gaat concreet over het in kaart brengen van de materiaalgebonden emissies en ons commitment om deze drastisch te reduceren. De DGBC introduceert hiervoor een rekenprotocol.

Rekenmethodiek

De rekenmethodiek is gebaseerd op de hoeveelheid CO2 die een gebouw over haar levensduur mag uitstoten om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. In feite een ‘Carbon Budget’ per vierkante meter. Dit is een aanvulling op de Paris Proof-doelstelling voor het energiegebruik. Volgens Mantijn van Leeuwen van Nibe (die de rekentool mede ontwikkelde)  is het mogelijk om binnen het carbon budget te blijven als de bouw- en vastgoedsector nu omschakelt naar biobased bouwmethoden.

Keteninnovatie

“AM heeft nu al circa tien biobased projecten waar ook de hoofddraagconstructie van hout is. Daar leren we veel van en de volgende stap is om op te schalen. Daar heb je een helder doel voor nodig en keteninnovatie” , aldus Maarten Markus, Manager Duurzaamheid bij gebiedsontwikkelaar AM.

AM geeft hier invulling aan door met verschillende partijen samen te werken aan opschaalbare bouwconcepten voor zowel grondgebonden als gestapelde bouw. Daarbij is bijzondere aandacht voor sociale-, middenhuur  en betaalbare koop omdat het merendeel van de woonbehoefte in deze segmenten vallen. Ronald Huikeshoven, directievoorzitter van AM: “Als we het met corporaties en beleggers voor elkaar krijgen grootschalig circulair te ontwikkelen en bouwen, dan werken we aan verduurzaming en betaalbaar wonen. Hier komen twee maatschappelijke opgaven samen waar we als AM voor staan”

Meer weten?