AM ondersteunt innovatieve energiebesparingsoplossing en roept andere ontwikkelaars op dit voorbeeld te volgen

2 november 2022

Gebiedsontwikkelaar AM ondersteunt via ‘Actienetwerk 15% Gas Terug’ (een samenwerkingsverband van de gemeente Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam, Green Business Club, Amsterdam Economic Board en 02025) het initiatief om het energieverbruik in de Metropoolregio Amsterdam terug te dringen en hiermee ook een kostenbesparing te realiseren. Met een door onderzoeksinstituut TNO ontwikkeld concept bestaande uit voorzetramen en folielagen, ontstaat tegen het raam een luchtlaag dat voor extra isolatie zorgt. Met deze innovatieve energiebesparingsoplossing kunnen bewoners en ondernemers 20 tot 35 procent warmteverlies over het raamoppervlak in de betreffende woning reduceren. AM wil met haar steun ook andere ontwikkelaars stimuleren bij te dragen aan het tot stand komen van deze duurzaamheidsinitiatieven.

Foto v.l.n.r.:  Eline Kik (directeur Green Business Club Nederland), Pauline Westendorp (mede-initiatiefnemer 02025), Robin Meijer (projectontwikkelaar AM), Susan Swarte (Raad van Bestuur TNO), Erik Carton (productontwikkelaar, onderzoeker TNO).

Samen sneller op weg naar een lager energieverbruik

Het Actienetwerk 15% Gas Terug wordt gevormd door regionale overheden en een groot aantal maatschappelijke organisaties en ondernemers in de Metropoolregio Amsterdam. Zij verbinden ideeën voor acties en maatregelen met de lokale, regionale en landelijke initiatieven die er al zijn. Zo worden huishoudens en ondernemers in het MKB geholpen met het besparen van gas door middel van energiecoaches en ‘fixteams’. Via dit actienetwerk zijn TNO en AM tot deze samenwerking gekomen.

Innovatief doe-het-zelf energiebesparingsplan

TNO optimaliseerde de zogeheten voorzetramen op eigen initiatief binnen het ontwikkelprogramma ‘Brains4Neighbourhoods’. Door het aanbrengen van een of twee isolerende luchtlagen met behulp van transparante krimpfolies ontstaat op het raam een luchtlaag die voor extra isolatie zorgt. Het product is in de praktijk getest in samenwerking met de Fixbrigade van Jungle Amsterdam en verfijnd door TNO voor toepassing op grotere schaal. De voorzetramen kunnen door de bewoners zelf worden toegepast. De kozijnfolie sets zijn binnenkort op verschillende wijzen verkrijgbaar.

Erik Carton, productontwikkelaar en onderzoeker bij TNO over de voorzetramen: ‘’Het is een simpele maar heel effectieve oplossing: Met een schaar en een föhn als gereedschap kun je veel ramen voorzien van een voorzetraam en daarmee veelal het grootst verliesgevende geveldeel significant beter isoleren. Dat kun je zelf of met behulp van buurtgenoten doen.’’

Met de financiële bijdrage van AM worden 1000 woningen voorzien van deze oplossing. Het aantal refereert aan de circa 1000 nieuwbouwwoningen dat AM jaarlijks realiseert in Amsterdam en omgeving. Peter Heuvelink, Directeur AM Noordwest: ‘’Bij onze gebiedsontwikkeling willen wij positieve impact hebben op de directe bebouwde omgeving. Vandaar dat wij ons aangetrokken voelen tot dit bijzondere en leerzame initiatief en hier een bijdrage aan willen leveren.’’

Gedurfde duurzaamheid volgens AM

Initiatieven als deze sluiten naadloos aan bij de duurzaamheidsambities van AM. Het doel is om de negatieve invloed van woon- en werkgebieden op het klimaat tot een minimum te reduceren én deze toekomstbestendig te maken. Dat vraagt niet alleen om durf, maar ook om een andere kijk op dingen. Op deze manier komen we tot verrassende oplossingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het Bajeskwartier in Amsterdam, waar we met innovatieve vormen van energieopwekking en -verdelingen 98% hergebruik van materiaal een duurzame en groene stadswijk realiseren.